Meest gelezen

14 reacties

Uit deze nieuwe aanslag in de vertrekhal van luchthaven Zaventem blijkt maar weer hoe moeilijk het is terrorisme te bestrijden en te voorkomen. Zeker met de zoetsappige aanpak die wij tot op heen hanteren, waarbij de rechten (van de Mens ) van de terrorist nog steeds boven die van de samenleving gaan.

Overigens heb ik mij de vorige week zeer verbaasd over het feit, dat de (terroristen) vrouwen het pand vrij mochten verlaten alvorens de terroristen werden overmeesterd. De moeder van een van de terroristen werd nog wel verhoord, maar mocht weer snel vrij naar huis. Rara, hoe kan dat. Volgens mij waren deze vrouwen ook terrorist van deze terroristen cel en/of verleende hand en spandiensten.

Er moet een effectievere en preventieve aanpak komen, waarbij verdachte personen kunnen en moeten worden opgepakt en ondervraagd. Verdachte personen met dubbele paspoorten die niet meewerken aan het onderzoek, die blijkbaar wat te verbergen hebben, moeten onmiddellijk de EU worden uitgezet.

In de huidige situatie worden potentiële terroristen in Europa beschermd door onze wetgeving en politici willen hun handen niet branden aan dit dossier en verschuilen zich achter de wet. Dus moslims kunnen zich in alle rust verenigen en zich tot radicale moslim terroristen uitgroeien .

Hans Groet

Aanslagen zul je nooit of te nimmer geheel kunnen uitbannen. Een voorwaarde voor een vrije samenleving is een goed functionerende rechtstaat, waaraan iedere burger bepaalde rechten kan ontlenen. Dat betekent ook dat veiligheidsdiensten en het justitieel apparaat gehouden zijn aan Wet- en regelgeving bij het opsporen van verdachten. Terroristen hebben wat dat betreft een voorsprong maar het blijft in een open samenleving zoeken naar de juiste balans tussen het beschermen van de privacy van burgers en het waarborgen van de veiligheid. Het zal daardoor een utopie blijven dat we aanvallen op onschuldige burgers als deze te allen tijde zullen kunnen voorkomen.


Dhr. Logtens

Aanslagen zullen we nooit geheel kunnen uitbannen, Maar de daders en diegenen die hen ondersteunen moeten eens echt aangepakt worden en veroordeeld worden naar HUN z.g. normen.
Die enkele reis naar hun schepper en de aanhang en ondersteuning achter slot en grendel.
Weg met het gedram van Amnesty e.d. die altijd alleen over het "westen" klagen. Mensen hebben rechten; onmensen niet.
Helaas zijn het weer gewone burgers het slachtoffer.

Dhr. Valk

Pas de wet aan:
Bij een bepaald veiligheidsniveau (zoals nu in België level 4) hoort een evenredige verlaging van de privacy van burgers. Je hebt gewoon even minder privacy, en dat is terecht en in het belang van de nationale veiligheid, op momenten dat het nodig is.
Leg vast wat overheid (Jusititie, politie, leger, etc) allemaal wel en niet mogen in de verschillende levels. Na verlaging van het dreigingsniveau, kan ook het level privacy weer omhoog.

Ik heb er geen enkel probleem mee, wanneer in dit soort dreigingssituaties, mijn telefoon wordt afgeluisterd, internet afgetapt etc. Als je niks te verbergen hebt, dan maakt dat toch niet uit????

Dhr. Bobbe

Triest ;veel mooie levens verwoest en illusies geknakt.
Wat allemaal niet wegneemt dat wij maximaal voorbereid moeten zijn op vergelijkbare aanslagen in dit betrekkelijk zorgeloze land.
Dat zijn wij nu niet.
Tijdens de Parijse aanslagen bracht de Franse samenleving 100.000 man veiligheidstroepen, politie , gezondheidswerkers en gevechtstroepen op de been.
Wij hebben in totaal circa 8.000 gevechtstroepen tot onze beschikking, waarvan een groot gedeelte in het buitenland en op de vloot.
Graag dus in de drie grote steden een bataljon gevuld met fitte krijgsmachtonderdelen, alle militaire ambulances uit de mottenballen en vullen met sterk uitgebreide geneeskundige eenheden.
Nederland weet inmiddels, ook via cyberint. heel veel maar is bij grote aanslagen niet instaat adequaat te reageren vanwege het gebrek aan basismateriaal een visieloze afbraak van de BB , en een absoluut tekort aan troepen voor intern gebruik.

Dhr. Dalmijn

Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen met de onschuldige burgers, die zwaar zijn getroffen door deze mensonwaardige actie. Verder wil ik meedelen dat terrorisme geen RELIGIE, RAS of NATIONALITEIT kent. Wat nu in Brussel heeft plaatsgevonden, was afgelopen zondag in Istanbul, daarvoor in Ankara en daarvóór in Oekraïne MH17. Ik, als moslim, distantieer mij van al deze daden en verafschuw de gedachtegang van deze misdadigers. Ik steun wereldvrede en liefde maar ben mij tevens van bewust dat de mensheid hiermee moeite heeft.

Dhr. Kara

Jammer dat deze nieuwe aanslag ongetwijfeld gaat bijdragen aan haat-taal tegen Moslims (Wilders en zo).

Kunt U, moslims, niet meer de straat opgaan om te protesteren tegen deze weerzinwekkende aanslagen?

Jan Willem Blankert
Amsterdam

Dhr. Blankert

Zo, zijn we van het gezeur over muntjes gooien naar zigeuners ook af!

Dhr. Lieshout

Waarom zouden moslims de straat moeten opgaan om te protesteren tegen die aanslagen?

Dhr. Mastenbroek

"Premier Mark Rutte Rutte noemde de terreurdaden in Brussel dinsdagochtend 'opnieuw een aanslag op onze manier van leven'."
>> Alle andere uitspraken over medeleven met en steun aan onze zuiderburen en onverzettelijkheid ten opzichte van terrorisme en theocratische dictatuur voel ik ook zo. Maar 'een aanslag op onze manier van leven' roept bij mij geen emotie op, doet bij mij niets triggeren. Wat mis ik c.q. wat zou er aan toegevoegd moeten worden?

Dhr. Conijn

T.a.v. de update 20.03 uur: "De politie kwam het huis op het spoor na bestudering van videobeelden waarop drie personen de luchthaven Zaventem betraden."
>> Dat vind ik knap, in die omstandigheden en in zo'n korte tijd.

Dhr. Conijn

Hoe verschrikkelijk deze aanslag ook is m.n. voor de gewonden en de nabestaanden ik krijg er een deja vû van.

Ik hoor dezelfde stoere en grote woorden, maar ook woorden van troost en medeleven, en analyses van deskundigen die nooit enige "combat" gezien hebben. Ik zie ook dat wereldleiders van Havana tot Moskou over elkaar heen buitelen om aan de wereld als eerste hun krokodillentranen te plengen.

Is dit cynisch? Misschien wel. Maar hoeveel aanslagen in even zoveel hoofdsteden hebben we inmiddels wel niet gehad. Ik hoor zelden iemand van de gevestigde orde iets zeggen over de buitenlandse politiek als mogelijke oorzaak.

Loop over de markt in Molenbeek en je hoort verklaringen - let wel geen goedpraterij - over wat deze gasten beweegt om veel mensen in hun dood mee te nemen. Het Westen meet met twee maten. In de islamitische landen vallen veel onschuldige burgers wat zelden mainstream media haalt. Bijkomende schade noemen ze dat. Maar voor IS is dit de voedingsbodem waarop het gedijt.

Ook de wapenindustrie vaart er wel bij m.n. die van Europese en Amerikaanse makelij. En als je verder het konijnenhol ingaat, kom je de voorstanders van een politieke Europese unie tegen, die tegen elkaar zeggen dat de aanslagen onze bijkomende schade is van een destabiliteitspolitiek m.n. rondom de Middenlandse zee, die als doel heeft mensenstromen onze kant op te krijgen. Immigratie is de manier om nationale identiteiten af te breken. Deze staan immers in de weg staan voor de vorming van hun geliefde unie.

Hoe verklaar je anders dat er totaal geen beveiliging is van onze de Europese buitengrenzen. Dit is al sinds de Amerikaanse inval in Afganistan gaande.

Het is een trieste dag! Voor de doden, de gewonden maar ook voor Europa.

Dhr. Minnaar

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Zonder twijfel is het plegen van aanslagen een zaak die wordt afgekeurd door ieder weldenkend mens, laat staan de gelovige.

Onze Heer zegt in de heilige Koran: “Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.” (Soerat al-Maa’idah: 32)

Ik ben een moslim, onderwerp me aan één god, steef naar vrede en het beste voor mijn medemens (ongeacht geloof etc.), vind de aaslagen afschuwelijk en laf, herken 0,000 van de Islam in de aanslagen, ken niemand in mijn omgeving die niet aangeslagen is door de aanslagen, en leef diep mee met de slachtoffers.

Mijn boodschap aan mensen die wijzen naar de Islam: wijs niet naar een religie op basis van de volgelingen. Eenieder die zich ontdoet van de vooroordelen en leugens en met een open hart en mind de Islam bestudeert, proeft, ruikt en aanraakt zal deze religie omarmen, net zoals 500 Nederlanders die zich jaarlijks bekeren tot de Islam - CBS -

To God we belong and to Him is our return.

Mevr. Ben Charif

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.