De scheepswerf in betere tijden, toen princes Maxima er in 2009 een schip ten doop hield (foto: Gerard Til/HH).
De scheepswerf in betere tijden, toen princes Maxima er in 2009 een schip ten doop hield (foto: Gerard Til/HH).