De Autoriteit Persoonsgegevens werd overladen met vragen over veilige videobelapps.
De Autoriteit Persoonsgegevens werd overladen met vragen over veilige videobelapps. Foto: Loren Elliott/Reuters