Meest gelezen

13 reacties

Prima als tegengeluid! Dat bevordert de scherpte van de discussie en verruimt de blik op andere - en mogelijk nog grotere - gevaren. Een aspect mist echter. Er is (nog) geen verandering in de mentaliteit achter de buitensporige beloningen in de financiële wereld. Dat is voor zover ik het begrepen heb, de kern van Luyendijk's betoog. Dat de perverse prikkels die de kredietcrisis veroorzaakten, nog steeds aanwezig zijn. En die verdwijnen niet met het verhogen van de kapitaalbuffers.

Constant Thunnissen

Helemaal met Prisco eens. Kapitaalbuffers zijn er vooral geweest om individuele rampen op te vangen, niet om een systeemcrisis te overleven.

Bonussen aan banden en het verbod op handel voor eigen rekening is allemaal leuk en aardig, maar het voorkomt niet een crisis veroorzaakt door monetaire en macro-economische onevenwichtigheden, zoals we in 2008 zagen. Want ook zonder hoge bonussen zou de sector destijds flink geinvesteerd hebben in vastgoed zolang de rente laag was. Sterker nog, de vette winsten en dikke bonussen waren juist een gevolg van het goedkoop geld beleid van de centrale banken.

Willen we een volgende systeemcrisis voorkomen, dan is het zaak voor politici en beleidsmakers om in de eerste plaats het monetaire systeem gezonder te maken.

Dhr. Zwakenberg

Heer Thunnissen, ik heb het boek van Luyendijk gelezen en hij geeft een ontluisterend, maar ook heel genuanceerd beeld van de sector (het gros van de mensen werkzaam in de sector had niks te maken met de crisis), maar hij is ook wel duidelijk over de oorzaken van de crash. Een veel te lage rente en daardoor een op hol geslagen krediet-machine. De excessen in de City hebben veel beleggers benadeeld, maar ze heeft de crisis niet veroorzaakt.

Dhr. Zwakenberg

Ik heb nog nooit zoveel bullshit gelezen. Er is helemaal geen systeemrisico maar dat argument wordt gebruikt om de mensen bang te maken. We moeten eens durven toe te geven dat de bankiers weinig hebben geleerd en terug vallen in hun oude fouten, het merendeel van het geld dat uitgeleend wordt door de banken pure speculatie betreft en gebruikt wordt om de prijzen van activa omhoog te drijven en dus vroeg of laat de reële economie sloopt door er van private risico's publieksrisico's wordt gemaakt.Daarnaast valt mij ook op dat er steeds meer mensen om schuldsaneringen gaat en de te saneren schulden steeds hoger worden, om maar niet te spreken van het feit dat Nederland qua schuldenniveau alweer op het niveau zit van vóór het uitbreken van de crisis. Nog sterker, de schuldenberg neemt in de gehele wereld alleen maar toe. Grappig is dat niemand kan beschrijven als het systeem knapt en wat er dan precies gebeurd. Sterker, we weten dat al niet van een land als Griekenland als die de eurozone moet verlaten.

Banken zijn volgens de meeste mensen nog steeds too big to fail en de optrekking van het ongewogen kapitaalratio van 3 naar 4% is volgens lobbyist Chris Byuijink een totempaal.

Kortom, wat is er veranderd? Nou, heel weinig.

Daarnaast maakt de auteur een ernstige fout. Niet de buffers moet toenemen maar de financiële sector moet zeer fors inkrimpen en dat kan ook door alles leningen dat niet te maken heeft met productie en arbeid verplicht over te hevelen naar beleggers. Die zullen wellicht meer rente vragen maar die hoef je niet te redden. Zo pak je het probleem aan.

Dhr. Smid

Heer Smid, da's de reden dat juist de centrale banken de groei van de geldhoeveelheid goed moeten monitoren (deden ze vroeger wel) en tijdig de rente op moeten schroeven om speculatieve bubbels te vermijden. Want ik ben het 100% met u eens dat geld uitgeleend voor speculatie tot niks dan narigheid leidt. De crisis van 2008 is ontstaan doordat teveel goedkoop geld in vastgoed werd gepompt. Dat ging goed en iedereen was happy totdat de rente weer omhoog ging en de problemen ontstonden.

Ik snap niet dat economen dat destijds niet zagen, ruim voor de crisis las ik regelmatig artikelen van insiders die waarschuwden voor de oververhitte vastgoedmarkt en dat de bubbel zou gaan barsten zodra de rente zou gaan stijgen.

Gelukkig wordt er nu wel door economen gewaarschuwd voor de gevaren van het huidige ECB beleid, ben benieuwd wanneer deze bubbel gaat knappen.

Dhr. Zwakenberg

Samengevat: er zijn wel degelijk (op zichzelf zinvolle) maatregelen genomen, maar die raken niet de echte problemen waardoor de kans op een nieuwe crisis groot is. Nieuwe bubbels die nog hoger zijn dan de vorige leiden tot een diepere val dan de vorige. Ik denk dat het goed is dat we onderzoeken welke alternatieven er zijn. Luyendijk probeert daar een bijdrage aan te leveren, op een manier die veel mensen wakker maakt. Dat is een goede zaak. In plaats van dit te kwalificeren als 'paniek zaaien' zouden we met elkaar in gesprek moeten gaan over andere mogelijkheden. Wat we nodig hebben is een open dialoog, ruimte voor vernieuwing en een realistische route naar Duurzaam Bankieren voor iedereen.

Dhr. Verleg

Een van de weinige die de subtiele verandering in de bancaire wereld in combinatie met de politiek goed heeft bestudeerd is Martin Armstrong ( www.armstrongeconomics.com ) .
Een belangrijke verschuiving vond plaats in1999 toen President Clinton en zijn toenmalige minister van financien Rubin de Glass Steagal act uit 1933 naar de prullenmand verwees.
Daarmee zette zij de deur open voor de verandering van het klassieke "relationship banking", waarbij een bankier een belang had in de groei van de economie, naar "transactional banking".
Bij het transactional banking is het maken van de transactie ( bundelen van leningen) en dus het krijgen van de bonus belangrijker dan de economie.
Met dit soort bankieren is op zich niets mis zolang het speculeren voor eigen rekening gaat, immers dan klopt de bonus malus regeling ook weer.
Dit transactional banking is overigens iets heel anders dan " fractional banking". Dit laatste wordt door velen als het kwaad in het huidige bankieren gezien maar dat komt omdat niet wordt begrepen.
Ik wens u veel studie plezier en op Armstrong website en zoek bij zijn search button relationship versus transactional banking.

Dhr. Veldhuis

Heer Veldhuis, het klopt toch dat juist Armstrong gehekeld wordt door de Amerikaanse overheid, vanwege het feit dat hij een programma heeft ontworpen waarmee alle crashes, marktpieken en - dalingen, trends en zelfs opkomst en verval van naties kan zien aankomen?

http://www.ftm.nl/exclusive/socrates-de-supercomputer-die-de-hele-wereld-monitort/


Dhr. Smid

Iedereen heeft recht op zijn mening. Mijn mening is dat de banken te veel macht hebben kunnen krijgen, dat zij goed hebben uitgenut en daardoor tot aan het bot zijn gecorrumpeerd. De toezichthouders zijn daarmee besmet geraakt en hierdoor ook de politiek.

Dhr. Bakx

Hr. Smid, wat heet gehekeld, Armstrong heeft 10 jaar gevangen gezeten zonder rechtzaak !.
Er is onlangs een documentaire over hem verschenen , The Forecaster en daar is heel duidelijk de belangenverstrengeling te zien tussen de Politiek en Financiële wereld. Tevens legt de documentaire uit hoe de New Yorkse bankiers de gerechterlijke macht corrumpeerde.
Armstrong heeft niet zo zeer een toverformule geformuleerd maar eerder een enorme data base gegenereerd die zijn computer gebruikt bij het analyseren van gegevens. Wat blijkt er bestaat een bussines cyclus die je naadloos over de geschiedenis kan leggen !. De cyclus van de zonne-energie loopt er synchroon mee. We zijn tenslotte onderdeel van de natuur maar we moeten af van het westerse lineaire denken naar meer cyclies denken.

@Bakx Rubin was net als Paulson ex Goldman Sachs. Wie denkt u die de grootste "campaign contributor" van mevrouw Clinton gaat worden ? Ongetwijfeld Goldman Sachs en vervolgens zal Clinton de superrijken als schuldigen van de malaise aanwijzen met uitzondering van haar zelf en haar vriendjes natuurlijk. De geschiedenis herhaalt zich.

Dhr. Veldhuis

""Ik snap niet dat economen dat destijds niet zagen, ruim voor de crisis las ik regelmatig artikelen van insiders die waarschuwden voor de oververhitte vastgoedmarkt en dat de bubbel zou gaan barsten zodra de rente zou gaan stijgen.""

Heer Zwakenberg, heel veel economen nemen schulden niet mee in hun wiskundige berekeningen. Prof.Steve Keen deed dat wel.

https://www.youtube.com/watch?v=tYkx4MFFwS4

Dhr. Smid

@ Dhr. Smid, veruit het grootste stuk van de leningen portfolio van Nederlandse banken betreft hypothecaire leningen aan consumenten en leningen aan kleine of middelgrote bedrijven. Wat bedoelt u precies met het overgrote deel van leningen die op speculatie worden verstrekt? Bedoelt u daar de hypothecaire leningen mee?

Dhr. Ammerlaan

Ammerlaan, wou u zeggen dat een huis niet onderdeel maakt van een zeepbel? Leest u wel kranten?

Dhr. Smid

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.