Meest gelezen

14 reacties

Ben het met Andrés Velasco eens, economisch gezien is het vreemd en zelfs belachelijk dat er zoveel mensen geen baan hebben, terwijl de behoefte aan producten en met name diensten ongelimiteerd groot is. De totale behoefte van de mensheid aan spullen en diensten is groter dan we ooit zouden kunnen produceren met z'n allen.

Natuurlijk zijn er mensen zat, met name in dit land, die alles al hebben en niks meer nodig hebben. Prima. Maar er zijn ook mensen zat die nog wel behoeften hebben, die nog niet verzadigd zijn.

Zolang die behoeften er zijn hoeven mensen niet massaal aan de kant te gaan zitten. Sterker nog, in de Westerse wereld betalen wij mensen om aan de kant te gaan zitten. Het zou al economische winst zijn als die mensen in ruil voor steun, productie gaan leveren, bijvoorbeeld in de vorm van diensten.

Wat mij betreft gaan alle overheden alles op alles zetten om alle inactieven, die graag zouden willen werken, ook aan het werk te helpen. En als daarvoor arbeidsmarkten hervormd moeten worden, dan moet dat maar. En als daarvoor bestaande belangen op de kop gezet moeten worden, dan doen we dat. Maar ik vind het van de zotte als gezonde mensen bij huis lopen omdat er zogenaamd geen werk zou zijn.

Dhr. Zwakenberg

Heer Zwakenberg.... ik heb nog even in de andere duscussie, nader gereageerd op Uw gruwelbeeld van de 4 jongeren die samen ''rijk'' worden met nix doen. De getrapte jeugdschaal zoals nu de jeugdminimumlonen, moest natuurlijk nog even verwerkt worden. De belastingdienst kent de leeftijd, dus een automatische factor volstaat. Daarna is de arbeidsmarkt aan de onderkant, ''zomaar'' opengelegd. Ik ben het met U eens nl dat ieder die kan werken, ook moet (kunnen) werken. Juist daar heb ik de afgelopen 35 jaar bewijs voor geleverd, maar dan moet U nu niet weer aan ''initiatieven'' van de overheid denken. Dat wordt nix en levert vooral weer een stoet ambtenaren op. U moet op het punt van bijstandsgeld, de markt ''echt'' zelf het werk laten doen en hoe? Dat heb ik aangegeven ... vanuit 35 jaar ervaring met muren in bijstand, wajong etc. Hoe maken we daar nou anderen warm voor. Het voldoet toch aan Uw wensen??

Dhr. Hartman

Heer Hartman, begrijp me niet verkeerd, ik ben geen voorstander van Melkertbanen en dergelijke. Wat de overheden zouden moeten doen is alle drempels en barrieres opruimen die verhinderen dat mensen aan het werk kunnen.

En het kan heel pragmatisch, vraag maar eens aan een werkloze waarom hij niet aan de bak komt en vraag maar eens aan werkgevers en opdrachtgevers (ook particuliere huishoudens kunnen werkgever zijn!) waarom ze geen mensen inhuren of liefst zo min mogelijk.

Ik denk dat we het al aardig met elkaar eens zijn, wat mij betreft scheiden we sociale zekerheid van de arbeidsmarkt. Dus geen minimumlonen meer en dat soort fratsen, als mensen ondanks lange werkweken alsnog te kort komen, dan mogen ze wat mij betreft naar de gemeente stappen voor een aanvulling.

En laten we eens stoppen met het ontmoedigen van werkgevers om mensen in te huren. Als dat uiteindelijk leidt tot een verschraling van de sociale zekerheid, mooi dan hevelen we die zorg over naar de overheid, naar het collectief, daar waar het hoort.

Werkzekerheid is wat mij betreft belangrijker dan baanzekerheid.

Dhr. Zwakenberg

Het blijkt op diverse plaatsen in NL nog niet te zijn doorgedrongen hoe groot het werkloosheidsprobleem eigenlijk is. Naast de 600.000 formele mensen zonder werk is er ook nog een veelvoud die de moed op het vinden van een baan allang hebben opgegeven en een significant deel is inmiddels overgestapt naar het zwarte circuit van illegale banen en de misdaad.Natuurlijk helpt het niet om dan maar de werkloosheidsdefinities te wijzigen, de uitkeringen te verlagen of de loonkosten naar het niveau van een ontwikkelingsland te duwen. Werkgelegenheid op grote schaal en innovatie begint met overheidsbeleid hoe vervelend die waarneming misschien ook is voor de gelovigen in de vrije markt.
Het is na jaren crisis inmiddels volkomen duidelijk dat de markt het probleem van werkloosheid niet gaat oplossen en met de komst van verdere productie rationalisering , ook in de dienstensector,gaat dat met de bestaande methodieken ook nooit lukken.Wat nodig is zijn werknemers die met het concept levenslang leren aan de vraag naar steeds veranderende kwaliteiten kunnen voldoen. Om dat de bereiken is, naast de scholingsmogelijkheden, tijd nodig. Deze tijd zit nu gecomprimeerd opgeslagen in de massawerkloosheid terwijl de rest zich tegen een burnout aan het werken is en al helemaal niet aan een studie toekomt. Alle ruimte dus voor een herverdeling van het bestaande werk en dus een significante arbeidstijdverkorting. Daarnaast zou het idee van voormalig minister Witteveen in de praktijk worden gebracht en middels grootschalige overheidsinvesteringen, gefinancierd middels leningen met momenteel zelfs een negatieve rente.
Het is dit soort beleidsveranderingen dat kan voorkomen dat op niet al te lange termijn de sociaal economische bom barst en NL weer aan een toekomst kan helpen.

AJ Koornneef

Uh... heer Zwakenberg... wellicht een typefoutje, maar U bedoelt toch hopelijk ''correcte cq actuele'' inkomensinfo doorgeven aan de belastingdienst opdat het juiste - aanvulling naar -minimum-inkomen wordt verstrekt ipv naar de gemeente???
Waarom wilt U toch zoveel ambtelijke bemoeiers erbij, die inhoudelijk niet in staat zijn (de meeste) om krachtige empowerment te geven? Voor geld is het helemaal onzinnig en geeft alleen maar weer dubbele petten. We moeten juist scheiden, zoals U zelf ook zegt.
Geld is simpel: ondersteunen zonder geld (empowerment en coaching), daar gaat het nou juist om, maar de brave - van 9.10 tot 15.40 uur ambtenaar tikt zich suf op alle data die al bekend is, bv bij de belastingdienst en heeft eigenlijk geen weet (en/of tijd) voor de empowerment taak.

Dhr. Hartman

Heer Koornneef, uiteindelijk draait het allemaal om evenwicht. Natuurlijk helpt het niet om de uitkeringen te verlagen als die al laag genoeg zijn (da's niet altijd zo geweest, daar zijn EU studies van). Loonkosten hoeven niet naar derdewereld niveau te worden geduwd, we hoeven er alleen maar voor te zorgen dat we concurrerend zijn.

Een levenlang leren is absoluut niet verkeerd, maar in feite doen we dat al. Je leert het meeste tijdens je werk en als je regelmatig van werkgever of functie veranderd, dan leer je heel wat bij. En het is natuurlijk zaak om jezelf te blijven verdiepen in de ontwikkelingen in je branch of beroep.

Ik ken helaas toch teveel mensen die na hun 50-ste het wel prima vinden en met de rug naar de toekomst gaan staan. Da's een zeer gevaarlijke houding als je nog 17 jaar of langer doormoet.

Arbeidstijdsverkorting is nergens goed voor. Economisch gezien is een tekort aan werk niet de oorzaak van werkloosheid. Arbeidsverdeling zorgt er alleen maar voor dat de economie zwakker wordt. Zoeken naar marktevenwicht, zodat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd is veel effectiever.

Daarbij, uitzonderingen daargelaten, het is een utopie om te denken dat mensen in hun vrije tijd gaan studeren of zoiets als ze korter gaan werken. Dat zullen sommigen ongetwijfeld gaan doen, maar niet massaal.

Grote overheidsinvesteringen? Waarin dan? En hoe lang dan? Want zodra de investeringen ophouden zakt het zaakje weer in. Keynesiaans investeren is uitermate kunstmatig en dus absoluut niet duurzaam. Het gaat goed zolang het duurt en vaak ontstaan er allerlei excessen.

De oplossing voor werkloosheid is simpel. We moeten weer flexibel en soepel worden, zodat vraag en aanbod continue met elkaar in evenwicht komen. Zoals het ooit was. Denkt u echt dat de Germaanse stammen die hier vroeger rondliepen werkloosheid kenden? Die werkloosheid kwam pas toen machthebbers, stadsregeringen en de gilden de markten gingen dichtregelen.

Dhr. Zwakenberg

Zo lang het aannemen van medewerkers de werkgever opzadelt met onbeheersbare risico's is de rest v/d discussie een moeizaam verhaal.
Eerst de onzinnige risico's en verplichtingen weg, dan komt de werkgelegenheid vanzelf.
Elke ondernemer die nu mensen aanneemt heeft geen benul waaraan hij begint.

Hans Zekveld

Helemaal met u eens heer Zekveld. Zolang het voor werkgevers / opdrachtgevers uitermate oninteressant is om mensen in te huren, zal er onnodig veel werkloosheid zijn. De prijs van arbeid is misschien nog niet eens het belangrijkste, tuurlijk, we moeten onszelf niet uit de markt prijzen, maar het grootste punt is denk ik het risico en voor de kleinere bedrijven de administratieve rompslomp.

Allemaal fantastisch die arrangementen en beschermingen voor werknemers, maar het begint volledig averechts te werken. In plaats van meer zekerheid krijgen we juist minder. Als je werk zoekt is het geen probleem als je je diensten aanbiedt als ZZP-er (tenzij je in een branch zit met veel te veel aanbod), maar over een vast dienstverband hoef je het niet te hebben. Da's toch raar?

Dhr. Zwakenberg

Er is veel commentaar geweest op de Grieken met hun vastgeroeste publieke systemen, maar is het nou in Nederland ''echt'' anders? Kijk eens naar de overheid (die toch veelal ook een voorbeeldfunctie heeft en zeker in de vakbondswereld)? Hoe tot in echt elk detail, de CAO is geregeld voor grote groepen ambtenaren. Hoe wordt de OR in de ambtenarenwereld beleefd; naar de letter. Eindeloos tijd vrij maken en veranderingen tegenhouden en steeds maar weer eigen comfort verhogen. Wat een doel... eigenlijk nog veel waanzinniger dan in Griekenland. Moeten we daar de verandering verwachten????? Wat voor Griekenland gaat gelden, zal toch ook hier consequenties moeten hebben?
Het wordt tijd voor een nieuwe Partij Voor De Werkgelegenheid. Die niet baanbehoud, maar werkbehoud voorop gaat stellen. Zo sociaal mogelijk, door de vangnetten sociaal en beheersbaar te houden, maar de vangnetlast toch meer van de bedrijvigheid wegneemt.

Dhr. Hartman

Heer Hartman, dan hebt u meteen al een lid, 100% met u eens.

Dhr. Zwakenberg

Als we eens beginnen met als je geen baan hebt dan is dat geen schande. En in die tijd dat je geen baan hebt leer. Dus je werkt of bent op weg naar een baan. Het kabinet moet eens knopen door hakken wat ze willen. Want ze volgen nu het systeem van de US de race to the bottom en steeds goedkopere arbeidskrachten. En inderdaad die dan werken zo veel laten doen dat ze dan weer geen baan hebben door ziekte. Of kiezen voor het Scandinavisch systeem waar iedereen werkt of leert en deel uitmaakt van de maatschappij. Waar kinderopvang goed geregeld is en zorgen voor je kind normaal is. En ik zou ook eens willen zien dat, dat je je pensioen en andere opgebouwde rechten mee kan nemen naar je nieuwe werkgever zodat als je daar uitgeleerd bent (lees ik blijf alleen omdat anders een pensioenbreuk heb etc) dat je dan elkaar kan bedanken en naar een volgende baan. Je zou meer controle moeten hebben over je loopbaan. Het zou zo moeten zijn dat het niet uitmaakt waar je werkt voor de opbouw van alles wat wij belangrijk vinden. En ook bijv zorg verlof wat je ook wil doen. En ik zou ook zeggen laat mensen met bedrijven weer verantwoordelijk zijn voor hun eigen acties. Nu probeert de overheid iedereen werknemer te maken. Een grootaandeelhouder directeur is nu werknemer van de BV. Dus moet hij belasting betalen over een bepaald loon. Wat redelijk is voor zijn positie. Mooi en aardig maar wel raar want zo kan je moeilijk investeringen doen. En je echt als bedrijf gedragen. Ik begrijp dat dit gekomen is doordat mensen bedrijven het systeem hebben gebruikt om kinderen te laten studeren etc. Terwijl ze wel de middelen hadden om het zelf te betalen. Ik begrijp de maatregel alleen de uitvoering is raar. Want een BV is een goede manier om zakelijk en prive gescheiden te houden. Dat er misbruik van wordt gemaakt is iets anders. Maar nu is een BV wel een bedrijf maar niet met alle mogelijkheden zeggenschap van een bedrijf. Ik moet toch als eigenaar van een bedrijf zelf kunnen bepalen wat voor salaris ik mezelf geef? Nederland maakt alles zo ingewikkeld. Het hoeft niet.
Als het belastingsysteem makkelijk wordt en in dienst treden en ontslag nemen of krijgen makkelijker werd dan komen misschien de goede mensen op de plekken waar ze moeten zijn en waar ze kunnen groeien etc. Nu is het allemaal moeilijk ter bescherming van de werknemer terwijl er in praktijk niets van terecht komt. Mensen die tussen 2 banen zweven door een conflict en dus ook niet een nieuwe baan kunnen aannemen. Of het UWV die er anders over denkt. Veel geld gaat ook op aan het recht halen maar dat hoeft niet als we naar elkaar gaan luisteren ipv elkaar verwijten maken en bestrijden. Ik kan echt wel een boek schrijven wat er mis is met ons systeem en waarom we het UWV zo veel macht geven? Je kan het UWV nl niet aanspreken zonder dat je je alles op het spel zet als het om een fout gaat die ze hebben gemaakt in het verleden. De beslissing kan dan weerslag hebben op nu. Zo kan ik wel doorgaan.
Als we het praktische houden dan kunnen we misschien weer mee doen op de internationale markt. Waar we ooit voorop liepen qua ontwikkelingen ect. Soms schaam ik me dat ik in Nederland woon doordat ons mooie systeem zo uitgehold is alleen voor marktwerking etc.

Anouk Horsting

Haha, heer Zwakenberg, U moest eens weten hoe ik als Don Quichot mijn hele leven vanuit mijn bedrijf gestreden heb tegen onmogelijke (overheids)instanties en met name tegen de muren die in re-integratie werden opgeworpen. Ook nu nog, maar vooral digitaal, vanwege toenemende fysieke ongemakken. Ik heb niet veel vrienden in de ambtenarij. In de politiek vond ik vaker gehoor, maar de ambtenarij won meestal via de door hen snel geschreven briefjes tijdens de zittingen die dan simpel werden voorgelezen door de politicus of minister van dat moment. Ik deed het graag en met overtuiging, maar zag ook hoe de politici die zich ''echt'' sterk maakten, uiteindelijk onderuit werden gehaald door de ambtenarij. Ik kan nu slechts vanaf de zijlijn nog proberen te beinvloeden.

Dhr. Hartman

Heer Hartman, als individu ga je het probleem niet oplossen, we moeten het met z'n allen willen en tot die tijd moeten we blij zijn dat het in de rest van de westerse wereld niet veel beter is.

Dhr. Zwakenberg

De wal zal het schip wel keren.
Politici weten wat er aan schort.
Ze weten ook dat ze de volgende verkiezingen zullen worden afgestraft, als ze de problemen oplossen. Democratie heeft ook zijn nadelen.

Hans Zekveld

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.