4 reacties

Ik pleit ervoor om bij de vermeende 'mismatch' niet te blijven hangen in vergezichten, maar uit de wolken af te dalen tot concrete voorbeelden, man en paard te noemen en er getallen bij te zetten. Hoeveel van wel soort technici hebben we dan tekort en wie is de eigenaar van al die vacatures?
Het probleem blijkt dan volkomen ongrijpbaar te worden. Bestaat het dan wel, of maken we elkaar wat wijs?

De grote gemene deler zit er vaak in dat er veel te specifieke eisen worden gesteld, dat er naast expliciete wensen ook verstopte - vaak vileine - impliciete eisen zijn. Misschien zijn er wel genoeg mensen beschikbaar, maar zetten de vacaturehouders een veel te donkere bril op.
Misschien moeten ze het er voor over hebben om samen met hun doelgroep afspraken te maken volgens het Engelse model (wij betalen de opleiding, u komt meteen bij ons in dienst en als de rekening vereffend is bent u vrij om te gaan).

Drs. P.R. Ambagtsheer

Goed verhaal van de heren Badir en Erken. Ik snap nog steeds niet waarom we met z'n allen de lasten van de sociale zekerheid afwentelen op de bedrijven. Oke, het mag wel, maar ga dan niet lopen zeveren dat de werkloosheid zo hoog is!

Trek de sociale zekerheid weg bij de bedrijven en beleg het bij de overheden, daar waar het volgens mijns inziens hoort.

Maak het voor werkgevers weer leuk om mensen in te huren. Maak het weer leuk om van werk banen te maken. Nu is vaak het werk er wel, maar ziet men allerlei beren op de weg om er banen van te maken. Bedrijven outsourcen het werk liever naar het buitenland, verdelen het onder het zittend personeel (die daardoor overbelast raakt of zich bezig gaat houden met functie-vreemde taken), stellen het uit (ten kosten van de kwaliteit van de dienstverlening), laten het over aan de klanten (self service) of ze doen het simpelweg niet meer.

Het verbaast me overigens hoeveel functie-vreemde werkzaamheden professionals en specialisten uitvoeren ten koste van hun kerntaken. In landen met een soepele arbeidsmarkt wordt daarvoor personeel ingehuurd.

R. Zwakenberg

De mismatch bestaat niet omdat bedrijven/werkgevers zich onvoldoende bewust zijn wat de vaardigheden zijn die medewerkers zouden moeten beheersen om waarde te kunnen blijven toevoegen. Dat laatste is essentieel om als onderneming/organisatie te kunnen blijven bestaan. Veel bedrijven reageren niet daadkrachtig op de digitale transitie en de transformatie die op dit moment gaande is en houden vast aan oude organisatie- en bedrijfsmodellen. Onderwijs loopt hopeloos achter (kun je overigens het onderwijs niet kwalijk nemen) en leidt mensen op met verouderde vaardigheden. Wanneer daadwerkelijk geacteerd wordt naar de veranderingen die we op dit moment meemaken en nog gaan meemaken, hebben we in feite de grootste mismatch uit de geschiedenis. Kijk in de spiegel, vraag je collega dat ook te doen en geef eerlijk antwoord op de vraag: heb ik de vaardigheden die nodig zijn om mijn werkzame leven waarde te kunnen blijven toevoegen? Ben ik bereid om mijn leven lang te leren om optimaal waarde te kunnen blijven toevoegen aan de omgeving en dus ook aan mezelf. Een fundamentele discussie over dit onderwerp is belangrijker dan dit soort 'zand in de ogen'- berichten maar wellicht is het een aanleiding om hier diper op in te gaan.

M. Pronk

Enerzijds roept men moord en brand wegens een tekort aan technici en beta's, anderzijds ken ik een aantal beta's en technici die niet alleen hun diploma hebben, maar ook ettelijke jaren, soms tientallen jaren ervaring. Ze hebben alle veranderingen goed doorstaan, tot de crisis kwam en ze op straat werden gesmeten.
Ze worden niet aangenomen want: te oud, te veel ervaring, te weinig ervaring, te specifiek of juist niet-specifieke ervaring, te goed weten wat ze waard zijn. Deze elkaar tegensprekende argumenten worden door soortgelijke werkgevers voor soortgelijke functies tegen een en dezelfde persoon gebruikt. Soms door elkaar heen, binnen een en dezelfde afwijzing.
Ja, het zijn mensen, geen trekpoppetjes.
Het zou geen kwaad kunnen wanneer werkgevers weer eens op aarde zouden landen.

Ing. M. Berkelaar

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.