Meest gelezen

20 reacties

Leuk stuk, selectie in plaats van ongecontroleerde massa immigratie van laagopgeleide kansarme immigranten zou veel problemen oplossen. Politici worden blijkbaar met name gedreven door emotie en sentiment, daar wordt je als burger niet vrolijk van.

Drs. C. van Winkoop

Misschien dat de heren Hoogleraren hun gloedvol betoog in Japan kunnen houden, waar de vergrijzing intussen veel verder is voortgeschreden dan in NL. Ook China zou een geboeide toehoorder kunnen zijn nu de éénkind politiek daar ool tot vergrijzing heeft geleid.
Voor NL heeft recent Paul Scheffer voorgerekend wat het tegengaan van de vergrijzing voor NL zou betekenen als we de geciteerde cijfers van de Verenigde naties zouden volgen. In 2050 zou de Nederlandse bevolking dan een omvang moeten hebben van 39 miljoen alleen al om de vergrijzing procentueel op hetzelfde niveau te houden als nu, Gelet op bestaande problemen qua ruimtegebrek, werkloosheid en woningnood en daarbij opgeteld de noodzakelijke uitbreiding van de infrastructuur zal duidelijk zijn dat ook hoogleraren de weg af en toe compleet kwijt zijn.
Overigens zal ook selectie weinig helpen als de buitengrenzen ook dan nog steeds wagenwijd openstaan. Uiteindelijk ligt de oorzaak van alle ellende aan de bevolkingsexplosie waarvoor jaren geleden al door de club van Rome is gewaarschuwd en waar eigenlijk de echte aandacht op zou moeten worden gericht. Waar de volgende emigratiegolf vandaan gaat komen is ook al lang duidelijk. In de overbevolkte Nijldelta staat de volgende uittocht uit Egypte inmiddels klaar om te vertrekken en het is duidelijk dat deze lawine van 85 miljoen potentiële volksverhuizers nooit in Europa zal kunnen worden opgevangen. Tenzij Europa echt werk weet te maken van het handhaven van zijn buitengrenzen staat de vernietiging van de Europese beschaving voor de deur.

Ing. A. Koornneef

"In de derde plaats kunnen zodoende de migratiestromen beheersbaar en voorspelbaar worden door jaarlijks vast te stellen waaraan de Europese arbeidsmarkt behoefte heeft."

Maar stel nu eens - met de dubbelcijferige werkeloosheidspercentages in Europa in het achterhoofd - dat 1% van de huidige migratiestroom qua opleiding en leeftijd aansluit op de behoeften van de Europese arbeidsmarkt. Dank voor alle wetenschappelijke inspanning maar welk probleem hebben hoogleraren Brakman en Van Witteloostuijn dan precies opgelost?

A.L.A. Nieuwe Weme

Het probleem m.b.t. immigratie is niet de immigratie zelf maar het behoud van de sociale voorzieningen in Europa, wat onmogelijk is bij een grote influx van nieuwe uitkeringstrekkers. Als we dat gewoon benoemen en er niet om heen draaien kan wellicht een oplossing gevonden worden voor dat probleem. Als die er is kan veel relaxter met het thema immigratie worden omgegaan. Maar ik geloof niet dat het zal gebeuren.Voor vooral de linkse partijen is die discussie nauwelijks te voeren.

B.J. Mastenbroek

Voor mij staat maar 1 ding centraal: ieder die de Nederlandse grondwet naar letter en bedoeling onderschrijft en deelneemt aan de samenleving, is welkom. Die dat niet willen, zou je moeten uitzetten.
Er zullen helaas dus ook veel autochtonen uitgezet moeten worden.

Dhr. Hartman

Zou het niet een beetje te druk worden? En willen we dat? Deze twee simpele vragen hebben toch niet veel met "angst" te maken?

Han Han Smit

Zeldzaam politiek gekleurd stuk, van een tweetal hoogleraren uit de "provincie". Kennelijk de meest recente ontwikkelingen even gemist. Gelukkig dat Dhr. Koornneef ze weer even op de hoogte heeft gebracht. Uitstekende reactie, mijn complimenten. Veel beter dan de onzin in het artikel daarboven.

Dhr. Lieftink

Wat ik mis als rijpe tachtiger, ben dus van voor de oorlog, de tweede,dat de twee hoogleraren,gelukkig zijn die er nog, op geen enkele wijze het aantal inwoners per vierkante kilometer,om het zo maar eens te benoemen, noemen. Nederland is toch het dichtst bevolkte land in Europa? Geachte heren, u wilt toch niet toe naar het aantal inwoners per vierkante kilometer in de Gazastrook? Ben ook blij met inzichten zoals de heer Koornneef aangeeft mede op basis van gegevens van de heer Paul Scheffer, welke ik ook met veel plezier op Buitenhof volg.
Goed en zonnig weekend.

Dhr. Verboom

Als Brakman cs. concluderen:

Alleen met daarop toegespitst en expliciet op de arbeidsmarkt toegespitst migratiebeleid kan mogelijk worden voorkomen dat een xenofobe samenleving ontstaat die van de ene naar de andere crisis struikelt.

dan is de vraag hoe zij een xenofobe samenleving werkelijk kunnen voorkomen als die migranten hun eigen cultuur en religie blijven vasthouden.
70% van de Turkse jongeren (2e en 3e generatie) in Nederland en Duitsland sympathiseren met IS.

"Kan mogelijk worden voorkomen" is niet genoeg. Overal op deze aarde waar de islam andere geloven raakt is oorlog. Zelfs Soennieten en Sjiieten onderdrukken elkaar. Bezint eer gij begint !

Dhr. Hoogland

Citaat:
"Voor economen is de discussie over migratie, en vooral die over ‘gelukszoekers’, opmerkelijk. Als iemand op plek A productiever is dan op plek B, dan is een verhuizing van B naar A een zinnige optie. De economie als geheel gaat erop vooruit; per saldo wordt immers meer geproduceerd. Dat geldt voor een afgestudeerde Groninger of Limburger die naar de Randstad verhuist evenzeer als voor iemand die een — uiteindelijk toch artificiële — landgrens passeert. beiden zijn gelukszoekers op zoek naar een beter bestaan."

Hier gaat het goed mis met de analyse.
1. Als de afgelopen 20 jaar iets hebben aangetoond, dan is het dat migratie niet benaderd moet worden als een economisch vraagstuk.
De economische problemen en uitkeringsafhankelijkheid die de migratie uit het verleden heeft veroorzaakt, hebben geleid tot welvaartsverlies, dus vraaguitval en productieverliezen. En de oorspronkelijke bevolking kan zich minder kinderen veroorloven: werken voor de schatkist, hè.
De problemen zijn vanuit het economische uitgewaaierd naar alle bereiken van de samenleving, waaronder religie, onderwijs, cultuur, politiek en bestuur.
Je kunt het, -ideologisch ingegeven-, xenofobie noemen. Je kunt het ook benoemen voor wat het is: een maatschappij die lijdt onder een negatieve ervaring met immigratie stelt vast dat de politici, wetenschappers, waaronder economen, en het bestuur er niet in geslaagd zijn van immigratie een begaanbare weg te maken. En dat immigratie je economie kost.
Dus zegt die maatschappij: "De komende tijd geen immigratie meer".
Dat is, eerder dan xenofobie, gebruik maken van ervaring en gezond verstand.

2. De hoogleraren noemen landsgrenzen hier "artificieel".
Dat is de ideologische insteek dat iedere wereldburger overal moet kunnen wonen. Waarmee echter bedoeld wordt dat iedere niet-Westerse immigrant zich vrij in Nederland of Europa moet kunnen vestigen.
Zodra je echter als Nederlander zegt: "Dus ik kan verhuizen naar Noorwegen of Canada, zonder enige verplichtingen jegens Nederland?", dan klinkt er ineens een ijselijk gil uit Den Haag en een donderpreek steekt op: "Eerst blijft Gij 10 jaren schatplichtig aan Nederland. Want de salarissen en pensioenen van ons, politici, ambtenaren en hoogleraren gaan vóór alles".
Gaat het over geld dat Den Haag wil vangen, anders dan geld in Fyra- vaart wegsmijten,
zijn landsgrenzen ineens keihard. Dan vliegen de conserverende aanslagen, waarschuwingen en beperkingen om je oren.
Voor Dijsselbloem en de fiscus is iedere Nederlander een verdachte van belastingfraude, omdat hij Nederlander is. Moordenaars hebben een veel betere rechtspositie dan belastingplichtigen.


Jasper van Dijk.

E.B. van Dijk

Ik had al een vermoeden, maar nu weet ik het zeker. Er lopen in Nederland heel wat wereldvreemde economen rond. Je moet toch behoorlijk bedrijfsblind zijn als econoom om dit soort verhalen op papier te durven zetten.
Hierboven zijn al heel wat bezwaren naar voren gebracht, maar er zijn meer. Je haalt per jaar 13 miljoen immigranten uit Afrika om de eigen economie op peil te houden. Dus alleen immigranten die een bijdrage kunnen leveren. Dat betekent een enorme verzwakking van de economie van de landen waar de immigranten vandaan komen. Het gaat hier dus om een oproep om de arme landen nog armer te maken met alle gevolgen van dien.
Ik heb maar een oplossing: ontslag voor alle wereldvreemde academici in Nederland.

Dhr. Heeres

zelf zie ik, voortbordurend op de verwachtingen van de heren economen, vooral een versnelde tweedeling.
Namelijk een betrekkelijk kleine elite en een groot precariaat dat nauwelijks het hoofd boven water weet te houden. Deze toevloed van arbeidsaanbod gepaard aan de waarschijnlijkheid van een sterk gerobotiseerde industrie vraagt om een oplossing die ik graag van economen en politici verneem Wanneer deze vraag aan de orde komt is er helaas tot nu toe altijd weer de dooddoener dat er vast wel weer nieuwe soorten banen gecreëerd zullen worden.

J. Luster

Uitstekend artikel in deze tijd van schreeuwende boze bange mannen. Ook de reacties onder dit stuk druipen weer van de angst voor verandering en vreemde invloeden. De gemiddelde leeftijd zal wel meespelen. Veel bezorgde pensionado's zitten erbij. Heeft u behalve voetbalhooligans wel eens mensen van onder de 55 bij inspraakavonden en Pegidademonstraties gezien?

Gelukkig wordt deze verwende generatie vanzelf steeds irrelvevanter; het jeugdiger volksdeel gelooft meer in zichzelf en dus ook in de kracht van anderen. Als rechts-liberaal verdient iedereen voor mij een kans. Moge de beste winnen. Het door Brakman c.s. voorstane Angelsaksische selectiemechanisme waarborgt dit wel. Daar hebben de allesvrezers van hierboven wellicht overheen gelezen.

D Soest

Wat mij opvalt is dat het allemaal als een gegeven wordt genomen. De vluchtelingen komen. Misschien wel misschien niet. We zijn allemaal wereldburgers. Waar we wat aan kunnen doen is aan aan de welvaart in de wereld. Dat er nog steeds honger is in deze wereld is een resultaat van een merkwaardig rigide marktdenken en niet van wat er mogelijk is. Met andere woorden: we zullen ons eens wat moeten gaan verdiepen in de rest van de wereld. Politici aan de top lijken het nu wel door te hebben en beginnen zich werkelijk met het middenoosten te bemoeien. Dus heren commentatoren iets minder onderduikgevoel, een stapje terug doen en kijken naar de achterliggende redenen. Toch maar weer even de quote herhalen van vice president John Kerry „U denkt dat de huidige migratie als gevolg van extremisme een uitdaging is voor Europa. Wacht maar tot u ziet wat er gebeurt als ergens geen water meer is, geen voedsel, of als de ene groep de ander bestrijdt uit pure overlevingsdrang.” Zaken als water en voedsel dat is iets waar we wat aan kunnen doen in het rijke westen.

Dhr. Kubbe

@ Binsbergen
Als de kosten van asiel opvang door collectes, waar de overheid geen donaties bij doet, zou moeten worden opgevangen, hoeveel asielzoekers zouden dan Nederland in mogen komen? Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden, dat het dan voor u zeer teleurstellende aantallen zijn en dat u dan behoorlijk last van uw onderbuik zou krijgen.
Andermans geld is zo gemakkelijk te besteden.

Dhr. Hoogland

Ik garandeer u meneer Hoogland dat ik zowel absoluut (in €) als relatief (52%) veel en veel meer bijdraag aan de staatskas dan alle protestopa's en -tokkies. Dus laten we die geest in de fles laten, anders ga ik nog een betoog houden voor stemrecht naar rato van nettocontributie en dat wil de boze onderbuik van dit verwende land vast ook weer niet. De mensen die het hardst gillen dragen doorgaans het minste bij.

D Soest

door je kop in 't zand te steken kun je nooit zien wat er om je heen gebeurt. Laat staan dat je vooruit kan kijken.
In die positie moet je dan ook niet verbaast zijn dat je ook nog eens genaaid wordt.

J. Luster

Veel dank voor uw fijnzinnige bijdrage meneer Luster.

D Soest

@Hr Binsbergen: wel of geen migranten vind ik langzamerhand een voldoende uitgekauwd onderwerp, maar uw antwoord aan de heer Hoogland is niet to the point. U heeft gelijk dat die tokkies niet of nauwelijks bijdragen aan de staatsinkomsten maar dat was het punt niet. Die tokkies vrezen dat hun uitkeringen en andere verwenarrangementen wel eens ingeperkt kunnen worden als er een hoop immigrant-cliënten bijkomen. Die vrees is niet onterecht. In uw antwoord aan hr. Hoogland zegt u alleen dat u al zoveel betaalt en daarom niet meer hoeft. Maar laat ik die case eens anders verwoorden: de regering besluit de sociale zekerheid zo te laten en voor de dekking van de méérkosten het hoogste IB tarief te verhogen naar 60 of 65% en box 2 naar 50% te brengen onder het motto van de sterkste schouders etc. Ik kan u wel zeggen dat ik dan uit dit fraaie land zou verdwijnen of een andere constructie zou bedenken maar ik ben ook niet zo vastgeroest in mijn standpunten. Hoe zou u tegenover het immigrantenvraagstuk staan als dat -niet ondenkbeeldig- zou gebeuren?

B.J. Mastenbroek

Dat gaat niet gebeuren meneer Mastenbroek, dus daar ga ik niet op in. Mijn punt was ook niet dat ik 'al zoveel betaal en daarom niet meer hoef'. Mijn punt is dat ik al heel veel belasting betaal en desondanks mijn principes niet verloochen.

Wel interessant dat een vrij neutraal en academisch betoog in dit artikel blootlegt waar de meeste boze mannetjes bang voor zijn; dat de ellende van een ander hen in de portemonnee raakt. Ik hoop dat u zonder schuldgevoel geniet van uw vroegpensioen - verkoop van een Duits bedrijf meen ik me te herinneren. Als u het niet erg vind ga ik - lid van een stuk jongere generatie - ondertussen even verder met hard werken en het omarmen van ambitie en talent van nieuwkomers.

D Soest

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.