13 reacties

Meneer Canoy is als een struisvogel: als het moeilijk wordt steekt ie z'n kop in het zand.
Met de baten van de vluchtelingen zal het overigens wel tegenvallen: die zijn er gewoon niet.
Als een meerderheid van de bevolking betere financiële informatie wil hebben,moet het CPB gewoon leveren, dus ook vluchtelingen doorrekenen.
De hysterische horde van Wilders zou binnenkort overigens wel eens een van de grootste partijen kunnen worden.
Geheimzinnigheid over de kosten van het asylbeleid speelt mijns inziens de heer Wilders nog meer in de kaart dan een eerlijke poging de kosten te berekenen.

F. Smit

1 Als kiezer heb je recht op alle informatie terzake, vooral ook de financiële.
2 Zo niet kan en zal een democratie ook niet naar behoren ( kunnen) functioneren.
3 Geen/onvoldoende informatie impliceert dat er ook geen beleid kan worden gevoerd, hetgeen dan ook het geval is.
4 Geen /onvoldoende informatie heeft als consequentie dat Wilders steeds meer stemmen zal krijgen.
5 Geen/onvoldoende informatie heeft ook als consequentie dat steeds meer mensen een unheimisch gevoel krijgen, agressief worden, in verzet komen.

Het is onbegrijpelijk dat een intelligente CPB directeur ( mathematische inslag) zo weinig sociale affiniteit heeft, danwel, deze top ambtenaar is er niet voor objectieve advisering/rapportering.
Vandaag Buitenhof gezien, ook daar is uiteraard zoals bijna de volledige pers pro vluchteling, objectieve programma's en pers op het gebied van vluchtelingen, daar is geen sprake van. Ik ga nu maar stoppen, het heeft geen enkele zin, mijn stem is en roepende in de woestijn, ik wordt nu weg gezet als een inhumaan persoon met een racistische inslag vol met onderbuik gevoelens, mogelijk zelfs als aanhanger van de ( inderdaad onwillige) witte kuif, helaas!

P.C.S. Appelman

Het is duidelijk dat de politieke elite het parool heeft uitgevaardigd waarin staat dan de massale instroom van immigranten een zegen zijn voor het land, een geweldige bijdrage aan de economie en een verrijking van de cultuur oplevert. Dat kritiek daarop hoofdzakelijk afkomstig is van tokkies en overig uitschot en dat zwart eigenlijk een wat donkerder tint van wit is. Ook de heer Canoy moest kennelijk zijn bijdrage aan deze politieke mistbanken leveren en komt met een betoog dat de kosten en de opbrengsten van de migranten niet kwantificeerbaar zijn. Dat dan nog volgehouden kan worden dat de actuele volksverhuizing een geweldige bijdrage aan de vaderlandse samenleving zou zijn lijkt me op zijn minst een forse tegenstrijdigheid.

Ing. A. Koornneef

Zelfs als het vluchtelingenvraagstuk een economische beslissing zou zijn, dan is de logica die hier gebezigd wordt wel ver te zoeken. Als je de (positieve) langetermijn baten niet inzichtelijk kunt maken, is het beter om de noodzakelijke investering ook maar ongewis te laten?

Op het eind komt het echte argument naar voren: het berekenen van de kosten & baten geeft "munitie" aan een groep die de auteur geen munitie wil geven. Tja, tegen een dergelijke anti-democratische instelling is moeilijk te argumenteren.

W.F. Beuk

Het migrantenprobleem. Twee aspecten worden voortdurend veronachtzaamd of onderbelicht. Kosten baten. Wie dragen de kosten en wie gaan van de baten profiteren? Mag toch wel stellen dat het in Nederland erg vol wordt. Vrees dat de onderkant van de maatschappij het gelag gaat betalen, de "schreeuwers en het tuig" dus.

Mr.Drs. H. Han Smit

Verzorgingsstaten, zoals de meeste Europese landen, kunnen geen immigratielanden worden, dan gaan ze failliet. Massa-immigratie zal tot de volledige afbraak van het sociale stelsel leiden. WAO, AOW, WW, zelf de bestand, ze gaan er allemaal aan. Werkloos? Ga maar bedelen! Als je in de 19e eeuw naar de VS emigreerde wist je dat je alles zelf moest doen en de Amerikaanse overheid geen vinger voor je uitstak. Alleen op deze wijze is massa-immigratie te beheersen. Wil je toch de verzorgingsstaat handhaven dan moet er een hek omheen.

P.H.W. Blok

Het mag niet worden becijferd bij het CPB, omdat dan zal blijken dat de "hysterische horde van Wilders" (woorden Canoy) het dan wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben. In West-Europese verzorgingsstaten zijn "vluchtelingen" gewoon een "deadweight loss", i.t.t. landen als de VS waar men uiteindelijk zelf de boontjes moet doppen als vluchteling.

Drs. C.E.G.M. Coenen

Het heeft geen enkele zin om de kosten per vluchteling te berekenen, omdat dit al gedaan is in opdracht van de PVV. Men kwam toen uit op zo'n Euro 35000,= per vluchteling/per jaar. Dat menigeen zich bij dat financiële plaatje oncomfortabel voelt - met name de linkse partijen die migranten als gewillig stemvee beschouwen- wil natuurlijk niet zeggen dat bij het beleid van een regering daarmee geen rekening gehouden moet worden. Men zal dan ook óf ons sociale stelsel moeten verlaten, of de grenzen gesloten moeten sluiten en elders adequate opvang ruimhartig (mee)-financieren. Helaas is van het laatste veel bezongen voornemen, nooit iets gekomen en wordt door dat wanbeleid de samenleving voor een onmogelijke taak gesteld.

Een prijskaartje hangen aan vluchtelingen zal met open armen worden ontvangen door Wilders. De menigte met hooivorken en fakkels zullen snel volgen en elkaar opruien dat hun zuur verdiende centen worden verkwist aan vluchtelingen. Het ontmenselijken kan weer beginnen en ergere vormen aannemen. Snap persoonlijk heel goed waarom je vluchtelingen niet zou willen doorrekenen.

G. Brinkman

Gezien de reacties een naschrift op economie.nl http://www.economie.nl/weblog/kosten-en-baten-van-vluchtelingen

Prof. M. Canoy

Aan alles hangt een prijskaartjje, ook aan een koloniaal verleden en het willen meedoen met de grote jongens......

E.J. Otto

@Canoy

Nou gaat Canoy het bruin bakken (zie zijn www. economie.nl/weblog/ kosten-en-baten……….

Zijn conclusie: "Vandaar dat ik vind dat we dit aan de 'wijsheid' en inschatting van politici moeten overlaten, uiteraard democratisch te toetsen via gebruikelijke kanalen"

Het blindelings vertrouwen van politici doet de deur dicht. Uit alle affaires die we wekelijks op tafel krijgen blijkt zonneklaar dat politici niet meer te vertrouwen zijn en de ene misrekening na de andere produceren.
Gaat u maar rustig slapen!.

A. Hoogland

Op het einde van dit artikel staat: 'Het is beter alles op alles te zetten om de lange termijn baten te vergroten'.
Welke lange termijn baten? Die baten zijn er niet. Niet voor Nederland in elk geval. Het kost handen vol met geld. Nederland is allang vol. Belangrijker is nog dat de eenheid van de Nederlandse samenleving in gevaar komt. Straks zijn we vreemde in eigen huis.
Economische vluchtelingen moeten hun eigen land opbouwen. Echte vluchtelingen moeten beschermd worden in eigen gebied. Veilige zones in Syrië zelf. Dat kan (als je het tenminste wilt).
En verder moeten we eens nagaan of we al die wereldvreemde 'weg-met-ons' economen nog langer uit ons belastinggeld moeten betalen. Dan zou er echt sprake zijn van lange termijn baten!

C. Heeres

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.