Meest gelezen

1 reactie

Een op zich goed plan om het onderwijs meer parallel te laten lopen met de verder loopbaan.
Helaas wordt er wel erg gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat er naast het werk en gezin te weinig tijd overblijft om ernaast te blijven studeren. De grote uitval in het deeltijdonderwijs levert daar al jaren het bewijs voor. Wat een betere oplossing zou zijn is, mede gelet op de grote werkloosheid, het doorvoeren van een radicale arbeidstijdverkorting waardoor de noodzakelijke, tijd voor het levenslang leren voor iedereen beschikbaar komt. Het voordeel is een veel grotere arbeidsparticipatie waarbij kennis en vaardigheden niet langer verdampen in langdurige werkloosheid maar verder opgebouwd kan worden naast het werk.
Het opleiden van mensen voor banen die er niet zijn is gewoon misdadig en een te kostbare activiteit voor de samenleving. Dat opleidingen nodig blijven om de technologische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen is in toenemende mate een economische noodzaak en wordt onderbouwd door de mismatch welke te constateren valt op de arbeidsmarkt. De tijd om mensen eerst op te leiden en daarna op te branden is , ook voor de werkgevers, voorbij.

AJ Koornneef

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.