Meest gelezen

15 reacties

Ik reageer zelden op artikelen maar de heer Frederik van Beuningen heeft het naar mijn idee zeer goed begrepen en komt met een combinatie van goede haalbare voorstellen. En ja het mag wat kosten.

Hoop dat de politiek snel reageert en wel in deze richting; hier kunnen links en rechts het toch wel over eens zijn.

Ton Haas

Het blijft toch zeer frappant dat de stikstof-uitstoot sinds de jaren '90 met meer dan de helft is gedaald en dat sommigen ons nu opeens een 'stikstofprobleem' of zelfs een 'stikstofcrisis' aanpraten. Niemand heeft ons in de jaren '90 de stuipen op het lijf gejaagd en verteld dat we middenin de 'stikstofapocalyps' zaten, Die apocalyps hebben we kennelijk toch kunnen overleven, net als de flora en fauna in ons land.

Als Nederlandse boer in de grensstreek zou je toch helemaal gek moeten worden van dergelijke praat, als je weet dat een paar honderd meter verderop, over de grens in belgie of Duitsland helemaal geen 'stikstofcrisis' bestaat, die lijkt te zijn uitgevonden door de Van Vollebregts en andere juridisch druk doende activisten. Als die mensen in de steentijd hadden geleefd, zouden ze er nog altijd in hebben gezeten, want onder elke steen zou wel een bijzonder beestje hebben geleefd, dat beschermd zou moeten worden uit oog van de biodiversiteit...

Dhr. Coenen

Jammer dat de heer van Beuningen niet goed is ingevoerd in de landbouw. Met name de zogenaamde megastallen hebben een reductie op de uitstoot van vaak meer dan 95%. Het zal het stikstofproblematiek niet oplossen.

R Hunneman

'Frederik van Beuningen is landeigenaar'. Interessant die benaming, kennelijk net zoals ik en miljoenen andere huis- en tuinbezitters. Of is landeigenaar hier een eufemisme voor grootgrondbezitter ?

Dhr. Coenen

@ dhr. Coenen. Wel eens een satellietfoto van het stikstofprobleem in Europa bekeken ? Nederland en een stuk van België zijn zo rood als een stoplicht maar kan worden !

Dhr. van Lith

Ik meen begrepen te hebben, dat de stikstofuitstoot van de landbouw vooral door koeien wordt veroorzaakt. Varkens en kippen dragen hier veel minder toe bij en dat zijn juist de beesten, die in de megastallen worden gehouden. Het lijkt me dus, dat de oplossing van dhr van Beuningen niet werkt.

Overigens heeft, zoals gebruikelijk, de overheid dit probleem zelf gecreëerd door een paar jaar geleden de melkquota af te schaffen en de boeren aan te moedigen extra koeien aan te schaffen. Verder blijft het raar, dat de belastingbetaler de rekening van het uitkopen van deze boeren moet betalen. Zij zijn ook al verreweg de grootste ontvanger van europese subsidies. Hoewel ik de frustratie van de boeren best kan begrijpen, hebben zij natuurlijk wel wat boter op hun hoofd. Een groot gedeelte van hun inkomen bestaat uit subsidies en zij zijn verreweg de grootste vervuiler, althans in dit stikstof dossier.

Dhr. Broekhuizen RTIS

Waarom moeten we als belastingbetaler megastallen/veehouderij gericht op export via een fonds (belastinggeld ongetwijfeld) laten uitkopen en vervolgens dan grond/huis inc belastingen weer kopen... wie betaalt de rekening en wie vaart er wel bij, de burger niet....

Dhr. Dormans

De wet tot behoud van ellende gebiedt natuurlijk na te denken over welke nieuwe problemen er ontstaan door de drie geboden oplossingen. Het lijkt tegenwoordig te vaak gebruikelijk om geen Porter analyse los te laten op het te voeren beleid.

AJ Koornneef

Helaas voor de heer van Beuningen is de grootste vraag naar woningen niet op de plekken waar nu varkensstallen staan. En dat varkensstallen nog lelijker zijn dan distributiecentra, is vooral zijn mening.

Dhr. van der Vliet

@ Dhr. van Lith
Dat satellietbeeld heb ik inderdaad gezien en de hoge concentraties zijn inderdaad te zien bij o.a. de conurbaties in Belgie en Nederland, in het Roergebied, in Noord-Italie/Po-vlakte, de Parijse agglomeratie, enz. Maar ik hoor bijvoorbeeld nog niet van onze buren in Belgie dat ze een schijnoplossing bedenken voor een niet bestaand probleem. En als het probleem zou bestaan, dan is het ook al een afnemend 'probleem' sinds een aantal decennia. Zoals het satellietbeeld laat zien, is het een 'probleem' van verstedelijking, maar worden de boeren in pakweg Friesland of Overijssel tot de 'probleemeigenaar' gemaakt.

Dhr. Coenen

Iedere industrie moet zich houden aan wettelijk vastgelegde emissie-limieten voor allerlei (vloei)stoffen en gassen, stank en geluid. Als men zich daar niet aan houdt, krijgt men een termijn om zich te verbeteren en wanneer dan nog niet aan de limieten wordt voldaan, wordt het bedrijf gesloten. Pas die werkwijze ook toe op de agrarische bedrijfstak en je lost het probleem in de loop van de tijd op. De enige reden dat de agrariërs van dat soort wetgeving verschoond zijn gebleven was de enorme politieke invloed die ze in Nederland hadden via CDA en zelfs een eigen ministerie.

Dhr. Mastenbroek

Als agrariër zou ik me laten uitkopen en pal over de grens in Duitsland een nieuw bedrijf kopen en lekker doorgaan met de veeteelt. Dat de stikstof dan deels over Nederland waait, is dan mijn probleem niet meer.
Laten we de stikstofnorm Europees bekijken en de uitstoot delen door het gehele Europese grond oppervlak.
Hoogstwaarschijnlijk is het probleem dan geheel opgelost.
Mensen die minder stikstof willen inademen gaan dan maar in Duitsland wonen, immers ook een EU land!

Dhr. Smit

Het probleem is vooral veroorzaakt doordat wij te veel Natura 2000 gebieden hebben. Een overijverige regering, die een groen imago wilde opbouwen of die dacht goede zaken te doen met de te verwachten Europese subsidies, heeft veel te veel gebieden aangemeld voor het Natura 2000 label. Daarbij zitten gebieden, die heel dicht bij stadsagglomeraties liggen, zoals bijvoorbeeld rond Den Haag, waardoor de bouwopgave daar geheel stil dreigt te vallen. De enige oplossing lijkt mij, dat Rutte op zijn blote knieën in Brussel gaat smeken of er niet wat van die Natura 2000 gebieden van hun status af te komen. Bescherming van de natuur is prima, maar wij moeten ons wel realiseren, dat wij hier met een kluitje op elkaar zitten. Dan ook nog zeldzame plantjes beschermen, lijkt wat te veel gevraagd. Dat kunnen wij beter aan met natuurgebieden ruimer bedeelde landen overlaten, zoals Frankrijk en Zweden. Rond Parijs zul je ook niet veel Natura 2000 gebieden aantreffen.

Fred. de Koning

Fred de Koning heeft het mooi beschreven

Dhr. Pels

Kom naar portugal,hier is nog ruimte en weinig stikstof probleem

Herman van Beuningen

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen