Meest gelezen

6 reacties

Al voor de Europese Unie, in de Europese Economische Gemeenschap, waren de grenzen tussen landen al open. Wat dat betreft heeft de overgang naar de EU weinig toegevoegd.

Verder haalt de schrijver "Europa" en de "Europese Unie" door elkaar, zoals in de zin "Meer dan ooit werden de voordelen van Europa nu door ons ervaren door ze net even niet te hebben. " Aan Europa is weinig veranderd aan de Europse Unie des te meer (hoewel het even niet naar een ander land kunnen ook weer niet moet worden overschat in deze tijd).

Voor de zin "De coronacrisis toont aan dat het Europees project een noodzakelijk project is voor het Europese continent. " had ik graag wat meer onderbouwing gezien: de toegevoegde waarde van de EU in de corona-crisis blijkt eigenlijk nergens uit. Sterker nog: het kost ons land alleen maar heel veel geld, geld dat ook gebruikt had kunnen worden voor het op orde krijgen van de Nederlandse economie, gezondheidszorg en het Nederlandse onderwijs.

P. Klumper

Geen wonder dat een stagiair bij de EVP alleen maar de zg. zegeningen van Europa ziet. Gezien zijn studie en stage is hij aan het voorsorteren voor de Europese ruif.

B. de Witt

Het vrij verkeer van personen is natuurlijk een van de meest merkbare voordelen van de Europese Unie, en de euro als gemeenschappelijke munt een andere. Omdat onze media bijna uitsluitend nationaal gericht zijn krijgen burgers helaas weinig direct zicht op de andere voordelen. Om er een paar te noemen: een industrie die internationaal nog concurrerend is dank zij de grote interne markt en het in vergeleken met ander werelddelen meest succesvolle milieu- en klimaatbeleid, omdat de EU eisen stelt aan de emissie van industrie, auto's en schepen. Zonder EU zouden die resultaten onbereikbaar zijn omdat de mondiale industrie geen boodschap heeft aan wat individuele landen willen. Helaas heeft de Europese Commissie over veel zaken nog weinig of geen bevoegdheden; dát is ook de oorzaak dat de EU niet snel kon handelen bij de corona-crisis. Zoals vaker is kritiek op de EU ook in dit geval het gevolg van te weinig bevoegdheden, niet van teveel. Andere voorbeelden hiervan zijn het controleren van de buitengrenzen en het bestrijden van belastingontwijking door internationaal bedrijfsleven en miljardairs... Het valt eerlijk gezegd niet mee om objectief nádelen van de EU te benoemen!

Drs. A.P. Mesker

19:16 Dhr. Mesker
Geef mij nu eens een voorbeeld van een verdrag wat nu aan de EU wordt toegerekend en welk NIET via bilaterale afspraken tussen landen tot stand had kunnen komen.
En dan zullen we het maar niet hebben over allerlei verdragen die mede door de EU wel tot stand zijn gekomen maar niet door alle EU landen geratificeerd zijn en toch in werking zijn getreden. Ondemocratischer kan het niet.
En dan zullen we het maar helemaal niet hebben over verdragen die door alle EU landen geratificeerd zijn maar waar een aantal landen zich domweg niet aan wensen te houden (Maastricht, Lissabon, Dublin etc.)

A. Scheres

Wat een slap stuk zeg. Heeft hij de jongeren gesproken of preekt hij voor eigen parochie?Zelf werk ik met jongeren (docent op een middelbare school, havo en vwo) en daar zijn de jongeren helemaal niet zo positief over "meer" Europa.
Sterker nog, ik zie dat bij veel leerlingen een verschuiving naar rechts of liever gezegd conservatieve waarden gaande is.

Drs. F.W.M. Prins

Voor het eerst is er eens een echte crisis. Ik merkte niets van 1 Europa. Ieder land definieert eigen maatregelen, als in Italie personeel in de zorg met tranen in ogen de werkdruk niet meer aan kan agv het aantal overledenen helpt personeel uit andere landen niet mee. Grenzen gingen dicht, afstemming van maatregelen werd meer een soort concurrentie: als jij mij code rood geeft dan ik jou ook. Europa heeft gefaald. En dat zien de jongeren ook. Wil de EU succesvol zijn dan zal men daar eerst aansprekende leiders moeten plaatsen. En deze crisis gezamenlijk oppakken. Vooralsnog zijn de Belgen al weer paniek aan het zaaien.

T. Schouten

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.