De klimaattop in Glasgow is niet goed genoeg om binnen dit decennium de ernstigste klimaatverandering te voorkomen, met alle gevolgen vandien.
De klimaattop in Glasgow is niet goed genoeg om binnen dit decennium de ernstigste klimaatverandering te voorkomen, met alle gevolgen vandien. Illustratie: iStock