Natura 2000-gebied nabij het Brabantse dorp Capelle, waar projectmatig aan het natuurherstel en de natuurontwikkeling wordt gewerkt om verdroging en vervuiling door stikstof aan te pakken.
Natura 2000-gebied nabij het Brabantse dorp Capelle, waar projectmatig aan het natuurherstel en de natuurontwikkeling wordt gewerkt om verdroging en vervuiling door stikstof aan te pakken. ANP / Eugene Winthagen