Meest gelezen

2 reacties

U zult van deze en gene het advies krijgen om uw mensen er beter/meer bij te betrekken, de kunst van het lost laten, beleid omlaag en acties omhoog, Ricardo Semler, zelfsturende units, coaching etc. etc.

Het is u in 8 jaar niet gelukt met vermoedelijk de beste intenties en interventies.

Mijn advies; trek een Algemeen Directeur aan die uw functie overneemt en zorgt voor stabiliteit en groei. En gun uzelf de positie, welke u het meest ambieert. Bijvoorbeeld; sales, externe contacten, product ontwikkeling, internationalisatie etc.
En passant hebt u meer tijd voor uzelf en uw gezin.

Fijne vakantie!


Christian ter Maat Founder Carevolution | consultants who care!

Christian Ter Maat

Beste heer (?),

Om überhaupt uitspraken te kunnen doen over het al dan niet aannemen van een Algemeen Directeur, lijkt het mij verstandig om eerst te weten om wat voor een soort bedrijf het gaat? Hoe ziet het organigram er (globaal) uit? Hoe ziet het personeelsbestand er uit (wie in dienst, welk opleidingsniveau, ervaring)?

Zonder kennis van bovenstaande informatie is het in mijn ogen onmogelijk om nu al een valide advies uit te kunnen brengen.

Wat u wel kunt doen is dingen uitschrijven. Stel uzelf de volgende vragen en werk het ter verduidelijking uit:
- Wat doet het bedrijf?
- Wie doet wat binnen het bedrijf?
- Wie is waarvoor verantwoordelijk?
- Neemt iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid (of heerst er een "afschuifcultuur")?
- Waar loopt het in de soep wanneer ik er niet ben en waar is dat aan te wijten?
^borduur hierop verder, beantwoord zo veel mogelijk vragen en u zult vanzelf met eigen, relevante vragen komen.

Ik ben het eens met dhr. ter Maat over het delegeren, al ben ik er anderzijds van overtuigd dat het aantrekken van een Alg. Directeur niet de enige en juiste oplossing is. Problemen kunnen zitten het/de team(s) en de leidinggevende(n) daarbinnen.

Succes met uw probleem, ik hoop dat de vooruitzichten ondertussen beter zijn dan voorheen.

Met vriendelijke groet,
Martijn

Martijn Schouten

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.