Kelly Agathos werd opgeleid tot archeoloog, maar koos voor een carrière in Brussel omdat ze werk wilde doen met een grotere maatschappelijke impact.
Kelly Agathos werd opgeleid tot archeoloog, maar koos voor een carrière in Brussel omdat ze werk wilde doen met een grotere maatschappelijke impact. Foto: Seb Devienne