Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt in de periode 2021-2026 €20 mrd uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor kennisontwikkeling, infrastructuur en innovatie. Maar is er ook kritiek op het 'bureaucratische karakter' en de 'eenzijdige focus' op groei.