Politiek

Stelsel waarin de belangen van particulieren, groepen en instanties tot hun recht komen. In Nederland gewaarborgd door de parlementaire democratie. De Nederlandse politiek kent een meerpartijenstelsel en is gericht op consensus, waarin alle betrokken belanghebbenden een stem hebben en zo overeenstemming bereiken. Ook wel: polderen.