Close sub menu

Toezichthouder

Door de overheid aangestelde instantie, belast met het controleren van een bepaalde sector of organisatie. Ziet er onafhankelijk en onpartijdig op toe dat de wet wordt nageleefd.