Toezichthouder

Door de overheid aangestelde instantie, belast met het controleren van een bepaalde sector of organisatie. Ziet er onafhankelijk en onpartijdig op toe dat de wet wordt nageleefd.