Clusters van woontorens maken optimaal gebruik van de schaarse ruimte in steden. Maar zien bewoners het zitten?
Clusters van woontorens maken optimaal gebruik van de schaarse ruimte in steden. Maar zien bewoners het zitten? Illustratie: Istock/fd studio