De Amerikanen hebben hun exportrestricties geformuleerd op een manier die in de praktijk voor velerlei uitleg vatbaar is.
De Amerikanen hebben hun exportrestricties geformuleerd op een manier die in de praktijk voor velerlei uitleg vatbaar is. Foto: Tammy van Nerum voor het FD