66 reacties

Bekend fenomeen. De grootste voorstanders van een multiculturele samenleving wonen zelf vaak in witte wijken, sturen hun kinderen naar witte scholen en lopen daarna voor het goede gevoel nog even mee in een anti racisme demonstratie georganiseerd door gewelddadige extremisten. Wonderlijke wereld.

Drs. C. van Winkoop

Dat hebben die mensen met een migratieachtergrond toch goed begrepen. Journalistiek heeft weinig status.
Misschien moeten jullie daar eens over nadenken.
Laten we nou wel zijn, ik vind toch ook dat mijn kinderen een nuttiger bijdrage aan de maatschappij leveren wanneer zij arts, rechter of ingenieur worden, dan wanneer zij journalist worden.

Mr. D. Erdman

Gelukkig om te constateren dat het FD het nog heeft over "Twee blanke FD-journalisten die samen een debat over culturele diversiteit leidden." Onlangs heb ik een discussie beluisterd tussen de VRT-ombudsman en NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff over waarom men bij de NOS voortaan 'wit' verordonneert ipv. 'blank'. De VRT-ombudsman maakte gehakt van de (belachelijke) argumenten van Gelauff. Het was interessant om te luisteren dat de zuiderburen het verstand niet zijn verloren op taalgebied.

Drs. C.E.G.M. Coenen

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Huidskleur is alleen een issue voor racisten.
Diversiteit kun je aanbrengen in vele opzichten.
#opleiding #regio #leeftijd #interesses #religie #vaardigheden #geslacht etc etc

F. Wijn

Wordt een beursverslag anders als het geschreven is door een niet-westerse allochtoon? Kijk naar het perspectief en de verdiensten

Y. de Jong

Ga eens met grofvoetbalclubs praten. Is hun eerste team dankzij hun 'diversiteitsbeleid' breed samengesteld? Ik denk dat er eerst naar prestaties en bijdrage aan het team is gekeken en toen pas naar afkomst en huidskleur

P.W. Holle

profvoetbalclubs. Stomme spellingschecker

P.W. Holle

Het moet om prestaties gaan en niet om huidskleur. Als de redactie van FD overwegend blank is, maar wel een goede krant maakt, wat is dan het probleem?

Jhr. L. Kluitenberg

Dhr. Holle. Het is niet de spelling. Samengestelde woorden worden niet getolereerd en niemand schijnt dat te kunnen veranderen.Zelfs de bovengroepenaanvoerder niet. Grappig dit germanisme pakt ie wel foutloos.

Ing. T. Hamers

Mijn bloedstollende roman over Mevrouw Soldaat is weer verwijderd. Zo komen we ook niet verder.

Ing. T. Hamers

Eens met Dhr. Wijn, huidskleur is voor niet-racisten niet relevant.

Wel opmerkelijk dat de fd journalisten met al hun goede bedoelingen er pas op de door hun georganiseerde bijeenkomst achter kwamen dat zij ook werken bij een bedrijf waar kennelijk overwegend mensen met een blanke huid werken. Het onderwerp hield ze kennelijk ook niet zo bezig. Waarmee ik terug ben op mijn eerste punt (als eerste gemaakt door Dhr. Wijn), huidskleur is niet relevant voor niet-racisten.

J. Went

De heer Wijn for president!

C. Advocaten

"...kwaliteit van journalistiek gaat omhoog als redacties cultureel diverser zijn samengesteld". Stelling zonder enig geleverd bewijs. Ondertussen: houdt U zich maar bij financiële zaken. Voor de rest zijn er genoeg kwalitatief goede andere publicaties.

C.J. van Rees

Ik ben hier geabonneerd, omdat ik op de hoogte gehouden wil worden van financiële zaken. Niet gekleurd door een vooringenomen bias dat diversiteit een doel in het bedrijfsleven moet zijn. Diversiteit als middels is heel sterk, laat het zichzelf dat bewijzen en hou op met dat gedram.

D. Krijger

Beste FD redactie,

Blijf alstublieft heel ver weg van de "discriminatiediscussie" die de laatste tijd in de maatschappij woedt. Het siert het FD dat het als een van weinige, zo niet als enige, media zich voor zover mogelijk politiek zo neutraal mogelijk opstelt. Laat het hysterische politieke geneuzel alstublieft over aan de andere media en blijf lekker het zakelijke nieuws verslaan. De lezers hier zijn verstandig genoeg om hun politieke mening zelf te vormen.

Zoals Dhr. Went en Dhr. Wijn hierboven al zeiden: huidskleur is voor niet-racisten niet relevant.

G.R.P. Verbon

Helemaal eens met de voorgaande schrijvers. Als ik dit geneuzel wil lezen dan lees ik wel de Volkskrant.

F. Celie

Dat sommige groepen in sommige beroepen weinig voorkomen komt doordat die groepen die beroepen niet ambiëren. Men wil niet bij de politie of men wil niet bij de brandweer. Of bij de donorbrigade van de bloedbank.
Frappant is wel dat redactie als hier en van bijvoorbeeld vele kranten, DWDD en Jinek voornamelijk uit blanke jonge dames bestaan waar deuggedrag wordt aangemoedigd maar waar men het zelf niet weet op te brengen. Thuis bij hen overigens ook niet.

D. Zaan

Bij aantrekken van personeel wordt voornamelijk geselecteerd op geschiktheid voor de baan. Dat je dan in sommige gevallen weinig allochtonen ziet heeft daar meestal direct mee te maken. In een basketbalteam zie je overwegend lange zwarten. Ook dat heeft met geschiktheid te maken. Die hele discussie over raciale diversiteit is iets voor gefrustreerde witte mensen met een schuldgevoel dat voortkomt uit hun eigen achtergrond en heeft niets te maken met hoe de wereld in elkaar steekt.

B. Mastenbroek

"Heel verrassend is dat niet; de scholen voor journalistiek zijn overwegend wit. Mede omdat het vak onder Nederlanders met een migratie-achtergrond weinig status heeft, zeggen kenners."

Onder het artikel liggen 2 gedachtefouten.
1. Groepsdenken, en dan speciaal het denken in groepen in termen van rassen. Italianen of Grieken verschillen in uiterlijk nauwelijks van Turken en ook genetisch niet. Men zal niet gauw zeggen dat Italianen en Grieken in Nederland achtergesteld worden.
Het gaat dus veeleer om culturele verschillen. Indien je die, van beide zijden, voortdurend formuleert als groepsverschillen, bevorder je groepspsychologie en daarmee gaan geschillen tussen groepen vanzelf de overhand nemen. Het is dus de totaal verkeerde benadering.
Want, zo kom je ook vanzelf bij de gedachte dat iemand, die vanuit een andere etnische achtergrond solliciteert, wordt aangenomen, omdat hij zijn groep vertegenwoordigt. Diversiteit blijkt dan dat alle groepen vertegenwoordigd moeten zijn. Dat lijkt te horen bij een vertegenwoordigende democratie.
Maar dat is niet zo. Van de aangenomen Turk of Marokkaan wordt dan voetstoots aangenomen dat hij de standpunten en invalshoeken van zijn volksdeel naar voren brengt. Dat staat op gespannen voet met zijn individuele vrijheid. Indien de groep waaruit hij voortkomt het ook zo opvat, komt hij onder druk om de belangen van zijn gemeenschap voorop te stellen.
De essentie van onze open, vertegenwoordigende democratie is echter niet groepsdwang, maar persoonlijke, individuele vrijheid. "One man, one vote" . Iedere burger, man / vrouw heeft het recht zich aan oneigenlijke sociale druk van de gemeenschap waarin hij geboren is te onttrekken.
Eerste vraag die het FD zich moet stellen: wat voor diversiteit streven we na?

2. De discussie is geheel "occidento-centrisch''. Er wordt gedacht vanuit de westerse cultuur. En dan ook meteen volgens het erfzonde model. "Er is geen diversiteit op de redactie. O, dat moet de schuld zijn van het repressieve Westen, dat andere culturen achterstelt en misdeelt."
Maar ligt het gebrek aan status van het journalistieke niet aan de Turkse of Marokkaanse cultuur?
Zijn de meeste Arabische culturen niet extreem onderdrukkend? En kijk naar Turkije onder Erdogan.
Wat kan een journalist onder dergelijke overheden anders dan braaf in de pas lopen, of zijn bestaan riskeren? Ja: via de pers en sociale media-spionnen leest het regime in het land van herkomst hier in Nederland tegenwoordig ook mee. Welke status kan het vak van journalist dan onder jongeren hebben, behalve dat van overheidsmeeloper? Anders kun je een gevaar worden voor familie in het geboorteland, of onder vuur komen vanuit de eigen gemeenschap in Nederland.


Tot slot: om wereldwijd beter op de hoogte te zijn en andere invalshoeken toe te voegen, kan het FD ook advertenties zetten voor correspondenten in Brazilië, India, Japan, Hongkong, Zuid-Oost Azië of een Afrikaans land.

E.B. van Dijk

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

GEKETEND AAN WOORDEN
Mijn woordenschat wordt alsmaar "leger"
verboden is het woord "neger"
ook jodenkoek of negerzoen
is een smet op fatsoenlijk talblzoen
Hottentotten, Mongolen en wijf
allemaal taboe: dat staat buiten kijf
plotseling is het woord blank niet meer leuk
ik lig echt in een deuk
was het maar zo dat ik deze ontwikkeling stoppen kon
er blijft namelijk weinig over in "het scheldjargon"

Joke van Overbruggen, Nuenen©

J. van Overbruggen

rectificatie GEKETEND AAN WOORDEN

Waar blank staat moet zwart gelezen worden

Joke van Overbruggen, Nuenen

J. van Overbruggen

Het lijkt erop dat dhr Hamers de gebeten hond is. Hij is al weer weg.

Zoals vaak wordt doel en middel door elkaar gehaald. Diversiteit is bedoeld om bij te dragen aan de continuïteit van een onderneming door vergroting van de innovatiekracht, betere doelgroepenbediening, e.d. Maar als de kwaliteiten ontbreken, zal diversiteit in kleur, gender en religie, etc. niet helpen anders dan hooguit een goede PR. Diversiteit staat dus niet per definitie gelijk aan succes zoals velen menen omdat ze dat gelezen hebben in een publicatie van een managementgoeroe.

De kleursamenstelling van een basketbalteam werd al voorbeeld genoemd. Ook het Nederlands voetbalelftal van 20jaar geleden met Davids, Seedorf, Kluivert, etc. bestond voor de helft uit Surinaams Nederlandse jongens. Niemand die erom maalde. Immers, de beste speelden. En terecht. Halve finale WK 1998, weet u nog?

Of om dicht bij huis te blijven. Als ik naar de groenteboer ga, zie ik alleen maar medewerkers van of Turkse of Marokkaanse afkomst. Ga ik naar de snackbar. Turks of Chinees. Niemand maakt er een probleem van. Alleen als de samenstelling van een club mensen overwegend wit blijkt te zijn, is het in eens een probleem.

Laten we toch ophouden met het benadrukken van enerzijds Westers schuldgevoel vanwege vermeende "white privilege" of Westerse superioriteitsdenken- en doen en anderzijds de achterstelling van met name niet-Westerlingen. Juist zo creëer je tweespalt i.p.v. saamhorigheid.

M. Hoebe

Tja, witte spelregels zijn anders dan zwarte spelregels. Vandaag ben ik kennelijk een zwarte spelregelovertreder, terwijl het toch duidelijk wit bedoeld was. De schoen past, men trekke hem aan. Beleefd blijven. Vooral beleefd blijven, tegen de onzichtbare machtshebbers. Onzichtbaar en macht. Dat is knap lastig.

Ing. T. Hamers

Ik kijk al vreselijk uit naar de achtergrondartikelen over Western Union en Islamitisch bankieren.

Ja, dat is een domme opmerking he?

Net zo dom als de huidskleur van een schrijvend journalist belangrijk vinden.

D. van Soest

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Kappen met schsuldig gevoelen

Drs. L.W. Bloemendaal


Huidskleur wit noemen is voornamelijk één van de vele Anglicismen die onze taal binnen trekken c.q. zijn getrokken.
H. Naman

Aan het geschreven woord kun je niet zien welke huidskleur de pen hanteerde. Als het al waar is dat onder onze niet-blanke landgenoten het vak journalist weinig aanzien heeft, is dat dan misschien het gevolg van de omgeving waarin men opgroeide en het gebrek aan informatie op de scholen over het belang van onafhankelijke (onderzoeks) journalistiek voor de democratie?

Wanneer heeft voor het laatst een niet-blanke landgenoot bij het FD op een vacature gesolliciteerd?
Waar blijft het eigen initiatief van de niet-blanke landgenoten?

@Hoebe: mee eens, maar kanttekening dat de blanke landgenoot inderdaad geen idee heeft over de soms onbehouwen manier waarop op niet blanke tenen wordt gestaan. Overigens wordt de 'witneus' in niet-blanke kringen ook stevig in de discriminatietang genomen.

C. Thunnissen

Beste FD-redactie, het gaat toch om de inhoud en de ruimheid van geest, niet om het geslacht, huidskleur of geloof. Positief en discriminatie passen niet samen in een zin.

Vergeet niet dat Trump juist vanwege de overmaat van dit soort policies in de VS is gekozen. De "affirmative actions" zijn een farce, of het nu om Amerika of Zuid-Afrika gaat. Ik wil graag minderheiten op topposities voor vol kunnen aanzien, diversity-policies maken dat steeds lastiger...

Graag beoordelen op inhoud en op niets anders.

T. Bosman

Waarom zou de FD-redactie of welke andere groep/bedrijf/instelling in Nederland (meer) niet-Nederlanders moeten opnemen? Ik heb nog steeds geen antwoord gelezen op die vraag. Als die beginvraag niet wordt beantwoord, heeft verdere discussie geen zin.

C. Heeres

Allen die zich in NL bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Culturele diversiteit is een verrijking. Open je horizon en laat je niet leiden door angst. En uiteraard gaat het om kwaliteiten en geboden en genomen. Helaas is er nog een lange weg te gaan.
J. Delgado

R. Frontoffice

It is okay to be white FD...

Mr. J. Litjens

Ik krijg spontaan een hekel aan het woord wit. Wat is er mis met het woord blank? Ik vind het tamelijk onnozel het woord blank niet meer te gebruiken, omdat een kleine minderheid van nieuwkomers zich hier aan stoort. Jammer dan, denk ik.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Al dat gepraat over culturele cq. raciale diversiteit. Een volledig gekanaliseerd en in het algemeen geregisseerd discours. Het natuurlijk beloop laat zich des te duidelijker zien: segregatie in de vorm van grote allochtone wijken. Des te meer dit onderwerp een verkrampte discussie wordt des te meer weerstand er ontstaat. Discriminatie wordt vooral in hoofden beleefd en wordt overheerst door politiek correct wensdenken.

P. Kamstra

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Dat er weinig zwarte mensen gemengd zijn met witte mensen in bedrijven komt doordat de HR manager kijkt of je wel binnen “het team” past. Wanneer pas je binnen “het team” ? Wat zijn de criteria. (Pas je binnen “het team” als je het dialect van de streek ook beheerst ?).


H.F. Meijer

Als je denkt: "We begrijpen elkaar, en misschien is het ook wel prettig dat wij niet bang hoeven te zijn dat bepaalde grappen verkeerd kunnen vallen", dan is het niet heel erg verrassend dat er geen diversiteit is bij het FD. Ik snap het ongemak wel. Hopelijk helpt het om te beginnen te begrijpen waar het echt over gaat.

W. Visser

Ik denk dat het zeker van groot belang is om zowel gender- als culturele diversiteit te hebben als het gaat om verslaggeving over 'de economie'. Dat het moeilijk zou zijn om talent te vinden mag dan misschien waar zijn, maar het zoeken er naar is in ieder geval niet moeilijk, en ook kunnen jullie eventueel mensen scholen binnen jullie bedrijf. Maar wat echt moeilijk gaat zijn, is om dat talent, eenmaal gevonden, ook te houden. In dat verband zou het FD ook 'Reset' door Ellen Pao nauwkeurig moeten bestuderen, en binnen het bedrijf tot verplichte literatuur maken, want het is ongelofelijk moeilijk, als je wit/blank bent opgevoed, het 'white privilege' onschadelijk te maken. En dat is een taak die je niet op de schouders van vrouwen en mensen met een andere achtergrond kan leggen; wit/blanke mensen zijn zó overtuigd van hun eigen kwaliteit, dat de zin "het gáát natuurlijk in eerste instantie om kwaliteit" hen (schijnbaar) logischerwijze over de lippen rolt als ze rationaliseren waarom het nog wel 'even zal duren' voor er op hun terrein sprake zal zijn van evenwichtige vertegenwoordiging. Aan de top is maar beperkt plaats, denkt men. Dus de logische gedachte van hen dienaar de top zijn gevallen, zal zijn: "in geval van een goede kandidaat zal ik zelf de eerste zijn die vervangen gaat worden". Het verdringen van die logische gedachte vergt om te beginnen al 80% van de energie die je nodig hebt om deze discussie te voeren....

M.J. Trapman

veel reacties verwijderd. dat betekent maar 1 ding, het juiste onderwerp is aangesneden.

alle vragen die worden gesteld, daarbij is het afhankelijk van een aantal zaken of er met ja of nee op geantwoord kan worden. wat die zaken precies zijn, zou ik niet weten.

is het erg als een redactie wit is? volgens mij is dat helemaal niet erg. ik meende ooit eens meegekregen te hebben dat het vooral gaat dat mensen met een bepaalde achtergrond gewoon moeilijk een baan kunnen vinden. en dat het lang niet altijd te wijten is aan gebrek aan talent. dat is volgens mij het 'probleem'.

ik vind mijzelf ontzettend getalenteerd. maar als ik even rustig ervoor ga zitten, dan snap ik ook wel dat ik van baantje naar baantje ben gegaan. ben totaal niet van onbesproken gedrag. als ik ergens op een witte afdeling zit, dan wordt de afdeling niet direct multi-cultireler, of diverser, danbehalve mijn huidskleur.

sommige mensen kunnen die mensen blijkbaar niet vinden, zou kunnen. maar inderdaad dan kan je beter even zeggen hoe ze die mensen wel kunnen vinden, in plaats van te gaan lachen.

om een lang verhaal kort te maken. ik meende dat het ging dat mensen van verschillende huidskleur, verschillende sekse etc etc. anders beloond krijgen, andere kansen krijgen dan de ander, terwijl het talent, en verdienste hetzelfde is. en als een bedrijfje het lekker doet met alleen maar blanken mannen, leuk voor het bedrijfje, leuk voor de staatskas.

ik vermoed dat diversiteit en de mogelijke, ik herhaal, mogelijke verdiensten die eraan vast zitten, om het zaakje diverser te maken.

dan moeten ze ook in een toko een bakra aan nemen. nee sorry ik schiet door. ik vond zelf dat ik nogal goed bezig was. excuses

M. Waalkens

ik kan mijn reactie volgens mij niet bewerken. het moet zijn het is 'slechts' een rationeel argument voor meer deversiteit.

M. Waalkens

Wie een verkeerde vraag stelt, krijgt nooit het goede antwoord.
Daar zijn zelfs mopjes over.
Jantje vraagt in de klas: Is god overal (?), de meester antwoordt: Ja, god is overal.
Jantje vraagt vervolgens: Is God dan ook in onze tuin (?), de meesters antwoord: Ja, God is ook in jullie tuin.
En daarna zegt Jantje: Ha ha, dat kan helemaal niet, want we hebben geen tuin.
en hiermee is de omsingelende methode om onzin-veronderstellingen te ontmaskeren en onschadelijk te maken gedemonstreerd.
Want de geachte deelnemers bij deze topic houden zich naar mijn bescheiden mening bezig met nep-veronderstellingen, die eenvoudig te falsificeren zijn, net als Jantje deed.
Wat 'veronderstelt de FD-redactie: "Natuurlijk is het een slecht teken dat wij eenkleurig zijn. De samenstelling van onze samenleving verkleurt in rap tempo", en daarna de suggestie over verrijking, en afspiegeling van de maatschappij 'als van de berg afrollende stenen'.
Maar de begin veronderstelling, het paradigma, de premisse, het axioma deugt niet.
(oké, kan iedereen vervolgens nog welwillend bedenken, tóón dat dan maar eens aan, als je dat dan zo zeker weet')
En daarvoor gebruik ik de 'Jantje'-methode. Ik doe hier eventjes als die denkbeeldige Jantje die vraagt:
Zijn de anders gepigmenteerde medemensen in Nederland een verrijking (?), de meester antwoordt, 'Ja, de anders gepigmenteerde medemensen zijn een verrijking'.
Zijn de anders gepigmenteerde medemensen dan ook op enige wijze merkbaar voor de mensen in Nederland een verrijking (?0, en de meester antwoordt: 'Jazeker, overal waar de anders gepigmenteerde medemensen verblijven zijn ze een verrijking'.
En daarop antwoord ik als Jantje:
Ha, ha, dat kan helemaal niet, want wie de anders gepigmenteerde medemens leert kennen, kent daarnaast niet meer in vergelijking zijn ervaringen zonder de anders gepigmenteerde medemens; en omgekeerd geldt dat ook; want wie de anders gepigmenteerde medemens niét kent, weet niet wat die mist aan de inbreng van de anders gepigmenteerde medemens, zodat ook die geen vergelijkings-ervaringen heeft, om te kunnen zeggen, 'wel' te weten, wat die mist' (aan cultuurverrijking)
Quad erat demonstrandum.
Conclusie: de vraag is onzin (sorry); de suggestie van teleologisch naar 'n sociaal (politiek correcte)gewenste resultaat toeredeneren is onzin; en alle antwoord zijn daarom ook onzin. (nogmaals sorry; ik wil niemand beledigen)
(Noot: dit is overigens de hele makke in de sociale wetenschappen (zie Roos Vonk mat haar onderzoek met als uitkomst 'alle vleeseters zijn hufters'; daar zit de eindconclusie al bij ingebakken; zoals 'n slang in z'n staart bijt en 'n cirkelredenatie voor 'echt waar' houdt; en daarom zijn onderzoekjes van Diederik Stapel ook zo genadeloos door de mand gevallen; 'het zijn, (mijn suggestie; geen zekerheid) allemaal cultuur-maxisten; het zijn aangeprate nep-emoties en nep-schuld-gevoelens; ons wordt een oor aangenaaid; excuses voor het woordgebruik, maar anders ben ik niet duidelijk)

P. Meijer

sorry beetje veel tekst heer meijer, maar ik heb een aantal regels gelezen, en kwam eigenlijk nog even een zegje doen vermoedelijk met ongeveer hetzelfde verhaal.

dat diversitetis verhaal, dat zou allemaal heel erg waar zijn. maar volgens mij, vergeef me als ik fout zit, vanwege onderzoek/onderzoeken(ik zeg niet onderzoekjes) door wat intelligente mensen(ik zeg intelligente mensen, niet waardeloze sukkels, ik ben een hele lieve jongen).

hoe ik hem gevolgd heb, voor zover dat uberhaupt wat waard is, is dat het ook mede door allemaal gebeurtenissen de afgelopen jaren extra is naar boven komen drijven. presteren bedrijven goed elders in de wereld waar er minder blanke mensen wonen.

gaat het om de diversiteit, zijn er bedrijven vergeleken die aantoonbaar gelijk zijn aan elkaar, maar de 1 is divers en de ander niet.

ik ben voor meer diversiteit. ik heb zelf het idee dat het niet uit maakt of ik voor meer diversiteit ben. ik kan nog wel even doorgaan. ik weet het niet. succes.

M. Waalkens

witte mensen, macht der gewoonte. mijn welgemeende en oprechte mijn excuses. ik kan niet bewerken. ik meen dit serieus.

M. Waalkens

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

De FD redactie bekent in ieder geval kleur.

T. Schouten

Hoezo op bezoek gaan bij Turkse en Marokkaanse studentenverenigingen? Waarom distantiëren deze studenten zich van de Nederlandse samenleving en trekken zij zich terug in eigen clubs die wellicht de cultuur van het land van herkomst van hun ouders prevaleren boven de Nederlandse? Dat is dan hun keuze! Zij zijn ongetwijfeld voldoende wereldwijs en opgeleid om van het bestaan van FD, Financial Times en andere toonaangevende media op de hoogte te zijn. Als zij hiervoor actief willen zijn, kunnen zij zich dus melden, want u geeft expliciet aan dat zij welkom zijn. Als zij hierin niet geïnteresseerd zijn: geen energie in steken en rustig doorgaan op uw huidige koers. Ter vergelijk en voorbeeld: ik geniet keer op keer enorm van de kwalitatief hoogwaardige en op zijn tijd humorvolle radio-optredens bij BNR en schriftelijke bijdragen in NRC van mevrouw Lamyae Aharouay, die naar mijn inschatting alle ruimte krijgt op grond van haar kwaliteiten en in dit 'witte' bolwerk ontspannen haar terechte plaats bezet. Wie volgt? Dames?......

B. Schippers

1. volgens mij staan de nederlandse journalisten en daarmee de nederlandse journalistiek vrij hoog aangeschreven in de wereld. is dat voldoende? en ligt dat aan minder diversiteit? hoe kun je diversiteit verbeteren zodat de kwaliteit daar niet al te veel onder lijd.

volgens mij zijn er voor elke krant meerdere buitenlandcorrespondenten, die weer op hun beurt samenwerken met journalisten in het buitenland. mocht het een groot probleem zijn bij kranten etc. dan zou je ook echte buitenlanders kunnen aannemen. tekstueel is daar altijd een oplossing voor te bedenken. sommige mensen hebben gevoel voor taal. de nederlandse taal is aan te leren.

maar goed misschien is het wel geen probleem voor de journalistiek. ik dacht een paar uur geleden gelezen te hebben dat er weinig kleur op opleidingen zit. en daarbij opgeteld lijkt het dus allemaal goed te functioneren.

en bij een financieel dagblad gaat het vooral over het bedrijfsleven en de financiele wereld. weinig over cultuur. en dan kom je dus op het bedrijfsleven uit. hoe gekleurd/divers is dat. dan ga je volgens mij kijken over welke bedrijfstakken hebben we het dan over. en ik dacht voor veel hoge functie worden er vaak mensen uit het buitenland al aangetrokken. misschien niet voor raad van commissarissen en raad van ik weet even niet meer hoe je het noemt.

dan zou je dus daar meer diversiteit in kunnen aanbrengen, en volgens mij hoor je vaak ook dat ze daar meer diversiteit willen.

en blijkbaar zijn er dus genoeg mensen die dat kunnen voor bedrijven als shell en akzo.

kan ook zijn dat ik het hele stukje niet begrepen heb. ben er door heen gescrolled. ieder zo'n zijn plezier.

M. Waalkens

mevrouw schippers heeft een punt. je kan opzoek gaan. en mensen kunnen op hun beurt ook opzoek gaan.

even voor alle duidelijkheid. ik had het in een reactie over woestijn dorpje. ik verwijs niet specifiek naar een woestijn.

M. Waalkens

ik hoorde volgens mij iemand van akzo bij buitenhof zeggen dat nederlandse bedrijven op een bepaalde formule werken. die typisch nederlands was. kan overbrugt worden???

wanneer is diversiteit welkom en wanneer niet. waarom is diversiteit goed? en voor welke functies? voor alle duidelijkheid, ik ben voor meer diversiteit. maar ook bij vrouwen in topfuncties hoor je vaak ook allerlei bijkomstigheden opgesomt. het is zo abstract 'probleem'.

ik geloof zelf wel dat het goed te onderzoeken is, met de juiste middelen, door de juiste mensen, dat voor dezelfde functie, met hetzelfde talent, en dezelfde verdiensten, bepaalde mensen minder betaald krijgen en mindere kansen hebben. ik dacht dat mensen dat niet leuk vonden.

het zou kunnen dat het met minder diversiteit te maken heeft. vraag mezelf dat af op dit moment. maar goed.

er zijn namelijk veel mensen die zijn cultureel ondanks dat ze een andere culturele achtergrond hebben, niet heel veel anders. nogmaals van mij mogen ze aangenomen worden. wie ben ik om daar over te oordelen. als het om de reden is meer diversiteit aanbrengen, ook leuk, heel goed. maar als het om de reden is diversere bedrijven functioneren beter. dan lijkt me dat interessanter om te weten waarom is dat zo, en is dat ook zo voor mijn bedrijf. en waarom is dat bij mij bedrijf niet zo of wel zo.

witte groepen mensen kunnen ook heel divers zijn.

misschien wordt een bedrijf toleranter. grote bedrijven opereren in het buiten land even voor alle duidelijheid. die hebben neit alleen buitenlanders(mensen die geboren zijn in, en wonen in het buitenland) in dienst. en hun klanten kunnen grotendeels uit buitenlanders bestaan.

maar op grond van dat zou je kunnen zeggen, dat het om kleine bedrijven gaat. maar goed.

M. Waalkens

en puur als het gaat om journalistiek zou je de opleidingen aantrekkelijker(als dat mogelijk is, en voor zover het al niet aantrekkelijk is) kunnen maken om een meer diverser publiek aan te trekken. zodat de aanwas op langere termijn diverser is.

ik heb geen bedrijf, en lees er vrijwel niks over. maar als ik wat mee krijg hoor ik altijd dat ze buitenlandse mensen zoeken, bij techbedrijven, en ook in de financiele sector.

en dan kom je dus bij grote bedrijven dus weer op raad van commissarisen en raad van bestuur(misschien is dat hetzelfde).

M. Waalkens

zoeken moet zijn, graag willen, welkom zijn. althans dat geluid hoor je vaak.

M. Waalkens

De hele dialoog maakt vooral duidelijk, dat ideologie het altijd wint van de realiteit. Laten we zelf ondertussen vooral uitgaan van feiten en onderzoeksgegevens en elkaar niet bekampen met meningen en gevoelens.

Dr. R. Fijlstra

dhr fijlstra heeft een punt. zoiets als ideologie.

journalisten zijn al heel divers btw. wou het toch nog even toevoegen, denk dat iedereen dat wel beseft. dan hebben we het weer over de laag erboven. journalisten voor zover ik het kan zien, en snap, komen uit allerlei disciplines. daar zou je dus hooguit etniciteit kunnen veranderen. zie even zelf niet in wat er veranderd aan het waarnemen van de realiteit. dat is wat journalisten doen, die nemen de realiteit waar, en noteren dat, en geven dat weer voor anderen.

volgens mij is het handig om de juiste feiten bij de juiste zaken te halen. en daar verschillen mensen dan ook weer van mening.

ik ben zelf van mening. gewoon doen. ideologie berust grotendeels op feiten en onderzoek. dit zou dan slechts doen of niet doen zijn. op grond van wat dingetjes die je beoordeeld op een ideologische manier. dan zou je alleen kunnen zeggen of iets lekker verdient. puur rationeel. meestal op een niet zo lange termijn. en er zijn genoeg voorbeelden te noemen uit de geschiedenis, waarbij iets heel lekker liep, maar uiteindelijk niet zo lekker ging. maar goed.

M. Waalkens

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Als mensen met een niet-westerse achtergrond geen interesse hebben in Nederlandse journalistiek moet je het vooral niet gaan forceren FD.

M.A. Moyene

Als je niet tegen kritiek kunt, dan blijft het bij navelstaren. Deze verdwijnt toch niet weer in het witte gat, mag ik hopen.

Ing. T. Hamers

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Geachte Elfanie toe Laer, geachte Bas Knoop, geachte Jan Bonjer

Het artikel dat ik lees in FD van zaterdag 3 februari over culturele diversiteit doet mij wederom nadenken over de confrontatie met een multicultureel land waarin ik niet ben opgegroeid.

Ik ben van 1958 en ken andere culturen zijdelings uit mijn familie (twee ooms kwamen direct van Indonesië). En in de fabriek twee straten van mijn ouderlijk huis werken ‘gastarbeiders’; evenals in de spoelkeuken van het restaurant waar ik tijdens de middelbare schoolvakanties als serveerster werk.

In die tijd is het al duidelijk voor me dat ik wil (en zo later blijkt, ook kan) schrijven. Ik werkte, heer Bonjer, u en ik hebben een piepklein stukje gemeenschappelijk verleden, ook voor het Groninger Dagblad.

Wat me, terug naar het artikel van 3 februari, vooral tot nadenken stemt, is dat er zo weinig studenten aan journalistieke opleidingen deelnemen. Nee, als je rijk wilt worden, denk je niet meteen aan een carrière als schrijver of journalist, dat zal een reden kunnen zijn.

Maar is het ook niet zo dat schrijvers en zeker journalisten, over meer dan een vaardige pen dienen te beschikken? Namelijk over een gedegen kennis van hun doelgroepen en dier mentaliteitsgeschiedenis. Daarbij hoort, behalve een stukje psychologisch en sociologisch inzicht, ook het gevoel, de levenslange ervaring en overlevering, noem het immaterieel erfgoed, van een groep mensen op een postzegeltje in de wereld. Zoals ik geen familieverhalen uit overlevering ken van barre tochten door het Rif-gebergte, kennen veel mede-Nederlanders of hoe ik ze, politiek correct, mag noemen, geen greintje gevoel bij de herinnering aan het eten van tulpenbollen of het hannesen met bonkaarten. Wat zegt het de vriendelijke dame aan de kassa van de multiculturele toko als ik de klant voor me als een Robertus Nurks beoordeel? Als mijn oude vriendin praat over de kolenopslag op zolder bij hen thuis vier hoog in Amsterdam? Wie voelt in gedachten nog de strakke, heus niet echt kwaad bedoelde wurggreep toen vroeger op het schoolplein een klasgenoot je overviel met een sissend: ‘Ajax of Feyenoord?’.
Die cultuur hoort ook bij een vaardige pen die, mijns inziens, journalisten in Nederland moeten hebben als ze voor een bepaald medium dat een bepaalde doelgroep heeft, moeten kunnen schrijven.

Bij een beleid van ‘de beste persoon voor een bepaalde functie’ en het responderen op een vacature hiervoor zal niet iedereen reageren. Ik denk dat de schoen wringt bij de taalvaardigheid die direct te maken heeft met het, hoe subtiel ook, refereren aan en kunnen verwoorden van een gemeenschappelijk verleden.
En daar komt niet iedereen voor in aanmerking. Trouwens ook niet als je achtste generatie kaaskop bent.

J. Rietveld

H.J. Rietveld

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Mannen in witte pakken maken de dienst uit.

Ing. T. Hamers

Je kan eisen stellen waar gastarbeiders niet op af komen.dat is een keus.
In Bloemendaal en elke goudkust missen ze de allochtoon ook.
Een keus.
Zelfs een eenvoudige tuinder heeft geen enkele moeite om deze mensen binnen te halen.
De fd begrijpt er niets van dat er niemand reageerd.
Dat zegt wat over de witte mens.

B. van Holsteijn

Het probleem kan niet opgelost worden waar het zich voordoet. Nog door het Calvinistisch blank schuldbewustzijn, noch door identiteitspolitiek wordt het probleem opgelost. Alle problemen zijn problemen van harmonie, evenwicht, en is dat niet wat hier ontbreekt, harmonie en evenwicht.

K. Schwarz

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.