Meest gelezen

5 reacties

Goed dat men nu ook adviseert naar leveringsvoorwaarden te gaan kijken. Regel daarin de mogelijkheid jezelf te vervangen zou ik willen adviseren. Indien het geen verplichte persoonlijke arbeid is kan Gezag Arbeid Loon ook niet van toepassing zijn. Let wel op, loonbetaling is ook loonbetaling door middel van derden waarbij dus de veel gekozen oplossing dan via een broker te gaan inhuren niet per definitie een oplossing is.

M. Wienbelt

ik weet het niet meer.
dat voorbeeld met de postbezorgers kan alleen maar omdat regels tweeërlei uitlegbaar zijn.

Als voorbeeld: Het is ons gelukt om in één wet uit te leggen hoe de Nederlandse bodem gesaneerd moet worden. Met allerlei kleinere en grotere regeltjes, voorwaarden, protocollen en cerificaten. Er is op die manier precies geregeld in wanneer een tuintje veilig is en wanneer niet.

Waarom kan die moeite niet gedaan worden voor de belangrijkste economische factor van Nederland: Arbeid.

De fiscus maakt het mij niet makkelijker en ook niet leuker.
Maar misschien vinden ze het wel leuk, om zich overal makkelijk vanaf te maken.

W. Fleuren

Goed verhaal dat overzicht geeft

Dr. P.P. Kloosterboer

Opmerking/commentaar t.a.v. één-na-laatste alinea (Van der Zande onder het kopje 'Papierwinkel'): "Klopt de fiscus bij je opdrachtgever aan en stelt die jou niet op de hoogte, dan loop jij het gevaar van een naheffing tot misschien wel twee jaar later, waar je helemaal niet op had gerekend."

Echter, zie uitspraak HR 11/01/2008, JAR 2008/38: een opdrachtnemer moet zich wel kunnen verweren. In dit arrest werd de vordering van de opdrachtgever afgewezen o.g.v. de redelijkheid en billijkheid. Een opdrachtgever moet de opdrachtnemer in kennis te stellen van de beslissing van de Belastingdienst, van het ingediende bezwaar, van de beslissing daarop en van de keuze om al dan niet in bezwaar en (hoger) beroep te gaan. De opdrachtnemer mag met andere woorden niet voor een onvoldongen feit worden geplaatst.

ik bedoel, voor een 'voldongen' feit ;)

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.