Meest gelezen

35 reacties

Noem mij ouderwets. Het maakt mij niet uit. Vrouwen horen vanuit de natuur bij kinderen. Mannen niet. Welke draai U er aan geeft. Dat is mijn standpunt.

Ing. T. Hamers

Toch raar dat in de begeleidende artikelen de huisman opgehemeld terwijl het omgekeerde verketterd wordt. Als beide partners het eens zijn over de rolverdeling, dan moet de overheid en SCP zich afzijdig houden van dat individueel geluk en de keuzes respecteren.

J.G. Hoolmans

Heer Hoolmans, helemaal met u eens. Gewoon lekker doen wat het beste bij je past. Niet omdat de overheid het wil of omdat de statistiek het afdwingt, maar gewoon omdat je er gelukkiger van wordt.

Zelf hebben we gekozen voor een traditionele rolverdeling, ik werk fulltime buitenshuis en mijn vrouw fulltime aan het thuisfront. Ik schrijf bewust niet 'binnenshuis', want dat doet geen recht aan haar bezigheden, ze heeft een actief leven vol met vrijwilligerswerk, activiteiten op school en het ondersteunen van vrienden en familie. We zouden niets anders willen en met name de kinderen zijn erg blij met het feit dat er altijd iemand thuis is.

R. Zwakenberg

Mij maakt het ook allemaal niets uit wat mensen achter hun voordeur afspreken. Alleen is het een feit dat 94% van de Nederlandse vrouwen geen toereikend pensioen heeft en 70% onder de armoedegrens zakt als zij met pensioen gaat. Als mensen dit zelf oplossen is het prima, maar staat wel haaks op bijvoorbeeld de aanscherping van de alimentatieregels. 1/3 van de eerste huwelijken strandt namelijk en 2/3 van de tweede huwelijken. Dit zijn gewoon CBS cijfers door iedereen na te lezen op de site van het CBS.

P. van Stijn

Paulien, misschien zouden we daar eens wat aan moeten doen, want nog harder werken met z'n allen is niet duurzaam. Zeker niet voor de pensioenen, want werkende vrouwen krijgen dramatisch weinig kinderen. Ook dat kun je lezen op de site van het CBS. Het aantal kinderen is sinds de jaren zeventig heel erg hard afgenomen, waardoor ook de beroepsbevolking krimpt en er straks niemand meer is om voor ons te zorgen.

Daarbij, ik snap niet goed hoe je aan die 94% komt. Gesteld dat alle vrouwen uiteindelijk trouwen (wat niet zo is) en slechts een derde uit elkaar gaat, dan blijft 2/3 toch gewoon bij hun man? En zelfs nog wel meer, want niet elke gescheiden vrouw blijft alleen. Daarbij, vrouwen hebben rechten op een deel van het pensioen van hun ex.

R. Zwakenberg

De meeste reacties onder dit artikel bevestigen toch wel een beetje het beeld dat in het artikel wordt geschetst. Natuurlijk is het aan een ieder hoe men de zorg- en arbeidstaken onderling verdeelt, maar als het heersende beeld blijft dat de man het geld verdient, en de vrouw voor de kinderen zorgt dan moeten mensen die kiezen voor een eerlijker verdeling van beiden (zoals in de voorbeelden in het artikel) nog steeds opboksen tegen vooringenomen standpunten.

Vreemde constructies als een partnerpensioen (ook al werk ik geen minuut meer, toch bouw ik via mijn partner nog pensioen op) en slechts 2 dagen verlof voor de geboorte van een kind voor de vader blijven zo bestaan.

Sommige landen om ons heen hebben dat in veel gevallen veel beter geregeld, met een betere participatiegraad van vrouwen in het arbeidsproces en zelfs hogere geboortecijfers tot gevolg. Zeker dat laatste is voor welvaart op de lange termijn veel belangrijker dan achterhaalde denkbeelden.

J.M. Valstar

Geachte heer Zwakenberg, die cijfers komen uit een OESO rapport. NL is meerdere malen op devingers getikt door de OESO over het parttimewerk van vrouwen. nu nog steeds is de helft van de vrouwen niet economisch onafhankelijk. Dit betekent dat zij niet in staat zijn bijstandsniveau te halen. Blijkbaar heeft het hebben van kleinere gezinnen niet bijgedragen aan de ambitie om verder te komen. Ook de genoemde hogere opleiding van vrouwen is blijkbaar geen garantie voor een hoger inkomen (met daarbij een hoger pensioen tot gevolg)

OESO: genderkloof in Nederland groot


Hoewel meer jonge vrouwen dan mannen in Nederland een opleiding in het hoger onderwijs afronden, lopen zij achter op de arbeidsmarkt. Dit komt onder meer door het hoge percentage vrouwen dat parttime werkt (75%), wat effect heeft op onder meer beloning en carrièreperspectief. Dat concludeert de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in de publicatie Closing the Gender Gap: Act Now.

Kortere loopbanen, kortere werkweken en lagere beloningen leiden tot relatief lage pensioenen voor Nederlandse vrouwen: gemiddeld de helft van het pensioen dat mannen ontvangen. Dit is een van de grootste genderkloven in de OESO-landen. Volgens de OESO moeten vrouwen daarom meer uren gaan werken

P. van Stijn

Beste Paulien, ik denk dat geen enkele vrouw zin heeft om meer te gaan werken om de OESO en haar statistiek te plezieren en ik kan geen enkele reden bedenken waarom mannen en vrouwen statistisch gezien een evenhoog inkomen zouden moeten hebben.

Het zou mooi zijn als vrouwen economisch onafhankelijk zouden kunnen zijn, maar als dat leidt tot een dramatische reductie van het aantal jongeren (en die tendens is al lang gaande), dan heeft de OESO straks een veel groter probleem dan de 'gender gap'.

R. Zwakenberg

Jullie praten alleen maar over inkomen van man of vrouw. Dat is nou net mijn bezwaar. Het belang van de kinderen wordt vergeten. De problemen en misstanden horen en zien we pas over 20 jaar. Net zoals nu de problemen van kostscholen en pleeggezinnen boven water komen. Waarschijnlijk ben ik een partypoeper. Het zij zo. Ik zie vrouwen werken, voor een tweede auto (nodig) en de kosten van de kinderopvang. Netto, netto gaan ze er niets op vooruit. De natuur is de natuur. Wat je ook probeert, dat blijft zo. We heten niet allemaal Neelie.

Ing. T. Hamers

Heer Hamers, ik deel uw visie, ik vind het ook uitermate belangrijk dat de kinderen op een fijne manier opgroeien, ik gun ze hetzelfde als ik zelf ook heb gehad.

En het klopt, als mijn vrouw zou gaan werken zou dat ondanks een bijdrage van de overheid netto niet veel opleveren, terwijl ze wel veel meer gedoe op haar hals haalt. Tenzij ik ook parttime ga werken, maar dan gaan we er helemaal flink op achteruit.

Daarnaast, als mijn vrouw ook gaat werken, wie doet dan al het werk dat ze nu thuis doet? En dan heb ik het niet over het huishouden, maar ook over alle andere zaken die huisvrouwen in de regel doen. Ik vind dat de huisvrouw onderschat wordt en da's jammer.

R. Zwakenberg

Sorry heer Hamers. Met die instelling ga je het niet meer redden de komende jaren. Er is wel een oplossing. Dan stel ik voor dat de mannen thuisblijven. Immers er zijn meer vrouwen die studeren dan mannen. Dan kunnen de mannen voor hun eigen gezin zorgen en dan de vrouw werken. Zij heeft een beter toekomstperspectief door opleiding dan de man.

Overigens kom ik uit een gezin met fulltime werkende ouders. Daar heb ik (en mijn broers en zussen) niets negatiefs aan overgehouden. We zijn wel zelfstandig geworden. Dat is een groot bijkomend voordeel. Mijn moeder werkte om onafhankelijk te zijn. Aangespoord door de grootste feminist die ik mijn leven heb gekend, mijn vader. Dat was niet voor een tweede auto, mijn moeder had geen rijbewijs. Het waren eenvoudige mensen die elkaar een leven naast het gezin gunden. Wij hadden niet gesubsidieerde hulp in huis. Een mevrouw die wij zagen als onderdeel van ons gezin. Het gaat inderdaad niet alleen over geld maar met name ook over ontwikkeling en zorgen dat je niet afhankelijk bent van wie of wat dan ook als het tij keert.

P. van Stijn

Paulien, elk gezin is anders en elk kind is anders. Mijn vrouw groeide op in een gezin waarbij vader en moeder fulltime werkten en zij vond het vreselijk. Zo vreselijk dat ze onder geen beding buitenshuis wil werken zolang de kinderen thuis wonen.

En dan scheelt het nog per kind, de oudste hecht erg aan huiselijke geborgenheid, de jongste is liefst alle dagen op pad.

En Paulien, jij weet ook wel dat studie lang niet alles zegt over verdienvermogen. Er zijn zat studies waar geen droog brood mee te verdienen valt en er zijn mannen zijn met een lage opleiding die hun gezin heel goed kunnen onderhouden. Ik wil niet generaliseren, maar ik krijg de indruk dat vrouwen neigen naar studies waar de verdiensten niet al te hoog liggen.

Overigens ken ik mannen zat die maar al te graag thuis zouden blijven als vrouwlief goed zou verdienen. Ik zou er meteen voor tekenen, thuis is zat te doen.

R. Zwakenberg

Overigens Paulien, het feit dat vrouwen in de regel hoger opgeleid zijn dan mannen wil niet zeggen dat hoog opgeleide vrouwen trouwen met laag opgeleide mannen. In de regel is dat andersom met gevolg dat er nogal wat hoog opgeleide vrouwen vrijgezel (en kinderloos) zijn. Da's wel jammer op zich.

En helaas zijn er ook nogal wat laag opgeleide mannen vrijgezel, ergens is er een mismatch op de relatie-markt.

R. Zwakenberg

Paulien, er zijn simpelweg een aantal factoren die er voor zorgen dat vrouwen minder gaan werken zodra er kinderen komen.

De eerste is van inkomensaard. Mannen trouwen in de regel met wat lager opgeleide vrouwen, zodat er sowieso een verschil in inkomen is. Daarnaast zijn vrouwen vaak wat jonger dan hun mannen, dat geeft ook een verschil in inkomen. En vrouwen kiezen vaak voor beroepen waar de verdiensten wat lager liggen, ondanks de goede opleiding.

Tenslotte, vrouwen hebben vaak een bredere interesse dan mannen, terwijl mannen wat eenzijdig kiezen voor een carriere, hebben vrouwen juist behoefte aan een evenwichter leven. Daar hoort werk bij, maar ook een leuk gezinsleven en aandacht voor school, wijk en familie.

Persoonlijk geef ik de dames groot gelijk, het leven is veel meer dan werken.

R. Zwakenberg

Een top artikel! Ik ben echter ontzettend geschrokken van de reacties. Het is toch niet waar dat mensen in NL nog zo bekrompen en in rolpatronen denken?

Het meest schokkende is de reactie van de heer Hamers (en helaas hoor ik dat ook al te vaak om me heen): "netto-netto gaan ze er toch niets op vooruit". Natuurlijk wel! Een goede baan betekent niet alleen financiele inkomsten, het betekent ook het opdoen van ervaring, je geestelijk ontwikkelen, omgaan met andere mensen, iets voor jezelf bereiken, een voorbeeld kunnen stellen voor je kinderen. Dus ook als er in euro's netto-netto op dit moment geen winst te behalen valt, wordt die zeker behaald op andere vlakken (en in de toekomst ook weer in euro's, want doorwerken biedt goede carriere perspectieven).

S.J.C. Konings

Hoi, hoi, wel eens van globalisering gehoord ? Kenniswerkers hier concurreren rechtstreeks met die in het buitenland. Als je in de top van bijv. de bio-chemie of software engineering wil meedraaien zul je in NL net zoveel uren moeten draaien als je collega's in het buitenland. Als die bijv 60 uur per week op de kokosnoot gaan en jij, part-time bijv. 30, dan loop je per week 30 uur kennis achterstand op. Per jaar 1,560 en in een tijdsbestek van 10 jaar dus 15,600 uur minder ervaring, kennis etc. Zelfs met een hoger IQ ga je dit volgens mij niet meer inlopen. Het hele artikel hierboven wekt bij mij geen enkele verbazing. Deze trend is in NL al jaren gaande (zie Wouter Bos die slechts 4 dagen per week werkte, tot zover landsbelang voor eigenbelang). Wat mij betreft allemaal helemaal prima - het staat iedereen gelukkig vrij te doen wat men goeddunkt- alleen welvaart moet wel verdiend worden. Thuis zitten gaat dit volgens mij niet doen en je hoofd in het zand steken al evenmin. Vandaar dat Eindhoven zichzelf al vergelijkt met Sillicon-Valley.
Groetjes !

S. Heide

Heer Kops, alsof het hele leven om werken draait! Wat kortzichtig, er is nog zoveel meer te doen. Ik ken heel wat vrouwen die helemaal klaar zijn met uurtjes draaien op een saai kantoor met saaie collega's. Die willen niks liever dan er zijn voor de kinderen, te helpen op school, in de buurt, bij familie en vrienden. Ik ben er blij dat in de wijk waar ik woon overdag gewoon levendigheid is.

En dan de stress van werkende ouders die je vaak ziet, de woonwijk onveilig makend in kittige Franse autootjes om rap-rap de kinderen op school of opvang te droppen, dan naar het werk racen, stressen om het werk af te hebben om op tijd weer bij de opvang te staan. En o wee als er eens een kind ziek wordt.

En ondertussen zielsongelukkig worden, want het nergens goed kunnen doen. Geen goede moeder kunnen zijn en niet vol voor je werk kunnen gaan. Ik heb alle respect voor de meiden die uiteindelijk een keuze maken.

R. Zwakenberg

"Het hangt een beetje van de sector af, zegt Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group..."

Ik vind het onbegrijpelijk dat het FD de Intelligence Group van Geert-Jan Waasdorp citeert in een stuk.

Je zou eens een onderzoek moeten bestuderen van IG.

M. Reijers

Een vraag, waar haalt de Nederlandse man toch het lef vandaan dat zij zich als geemancipeerd beschouwen?. Het vrouwtje thuis, de vrouw die meer verdient, ik heb het allemaal ook gehoord en ondervind het aan den lijve. Te grote concentraties mannen bij elkaar levert te weinig zelfreflectie op. Krijg je zgn old boys met alle gevolgen.Wat willen we nu?
Vrouwen zijn goede aanvullingen, sterke en gemotiveerde medewerkers die vaak door de druk van de maatschappij, de druk van de man maar kiezen voor parttime omdat er te weinig andere oplossingen zijn. of dat ze te bang zijn dat ze het niet zelf kunnen. Wat betreft mijzelf ik heb het uiteindelijk zonder een man gedaan, fulltime gewerkt, huis erbij, en een hoger management baan, nu zit ik in een bijzonder bedrijf waar vrouwen afnemen en ik zou te zelfstandig zijn, mijn functie niet begrijpen, en of ik begrijp het woord niet goed. En uiteraard begrijp ik het niet. Raak er van in de war. Mijn taalkundigheid staat op zijn kop. Na alle pest serenades vraag ik me slechts af waarom moeten wij ons in alle bochten wringen en ons onderdanig gedragen om wat erkenning te verdienen. Ik kan me daar behoorlijk boos over maken.Het is jammer heren, dat de bijdrages van vrouwen zo weinig als potentie en versterkend wordt gezien. Ik gebruik bewust deze woorden omdat ook in de werkkring dit op een andere wijze ervaren kan worden. Ontdek hoe een vrouw echt kan zijn en deel met haar zodat deze aarde door samen te werken er zeker beter van kan worden. Worden we allemaal beter van.

E.F.M.L. Dierendonck

Gelukkig leven in een vrij land en kunnen we zonder de spruitjeslucht van de jaren 50 als vrouw een zelf gekozen leven leiden. Het is bijzonder om te zien wat voor emoties cijfers oproepen. Alsof ik ze bedacht heb. Helaas is de praktijk dat bij de cliënten van de voedselbanken er een overschot aan alleenstaande vrouwen met kinderen is. Zolang iedereen bij elkaar blijft en niet ziek wordt is er niks aan de hand, het gaat mis als er een kink in de kabel komt. Is iemand alleenstaand dan is het probleem in dat laatste geval nog groter. Dat is de discussie, niet wat een individu als maatstaf heeft. De vraag is wat is dan je oplossing? Of gaan we dan met z'n allen naar de overheid zitten kijken in de hoop dat zij het oplost? De overheid is er niet voor mensen die te laat hebben gedacht dat ze beter hadden kunnen werken.

Daarnaast vind ik het ronduit schokkend dat een aantal reageerders (mannen) de klok 50 jaar terug wil draaien.

P. van Stijn

mensen mensen, mensen toch... het seksistische vooroordeel druipt er weer vanaf. Ik heb een huisman en ben hoofdkostwinner, als ik zie hoe gelukkig mijn kinderen zijn met hun pappa kan het in mijn geval niet beter dan het nu geregeld is.

@mevr dierendonck, u begrijpt het niet, omdat u een specifieke mannenbaan heeft, en als vrouw dus bijna als manwijf moet functioneren. maar u bent geen man, u bent vrouw, met geheel eigen kwaliteiten, maar afwijkend van de maatschappij inrichting. u komt mij een beetje zuur en teleurgesteld over.

@paulien van stijn, ook uw zien van veel alleenstaande vrouwen met kinderen die economisch niet zelfstandig zijn, kan gezien worden als gevolg van de steeds verder gaande drang om meer belastinginkomsten te genereren voor diezelfde overheid, u ziet toch ook wel in dat inderdaad allebei fulltime werken alleen maar heeft geleid tot hogere huizenprijzen, meerdere auto's nodig om te kunnen/ moeten werken, gestress om als vrouw mee te moeten in de mannen ratrace, kunstmatig extra banen gecreëerd in het instituut gesubsidieerde kinderopvang, compleet met pedagogisch medewerkers, wat heeft het feminisme als stroming gebracht??

feminisme heeft geleid tot een verregaande feminisering van de samenleving, met legio mannen die( biologisch gezien) mijlenver achterliggen op emotioneel gebied, met nodeloos complexe vrouwenregeltjes, die zo uit de bovenstaande 2 reacties zelfs niet meer begrepen worden door de vrouwen zelf!!! als vrouwen inderdaad in het algemeen mannen niet meer nodig hebben, louter en alleen als zaaddonor en mannen ook zo behandelen, dan is de gemiddelde man reactie, ik begrijp het niet, dus trek mn eigen plan.. Man go their own way

daarnaast geholpen door de zogenaamd niet economisch zelfstandig kunnen zijn van de zielige alleenstaande moeder met kinderen en bijbehorende idiote alimentatie eis van de gemiddelde man(of die nou 800 netto of 8000 netto per maand verdiend, na rechterlijke toetsing houd hij 800 netto over) leid dat tot mannen die zich ook niet meer willen binden en maximaal 4 maanden per jaar werken, de rest word toch afgepakt en kun je dus beter gaan kitesurfen aldus mijn broer.

en inderdaad mij ex schoonzusje heeft geprobeerd hem als melkkoe te houden voor de centjes, was er iets meer over voor hem als hardwerkende ondernemer, dan had hij vast nog hard gewerkt en veel geld verdiend, nu is hij zijn bedrijf gestopt en doet max 4 maanden werken per jaar

A. ter Haar

en daarnaast kan de schreeuw om vrouwen moeten vol aan de bak ook als knetter egoistisch gezien worden, gezien de huidige schaarste aan banen, zelfs parttime baantjes geven geen vast contract meer, dus loondruk, meer moeten werken, anders zou je als vrouw niet meer meetellen...

feminisme is ten onder gegaan aan haar eigen succes, de vrouw die wil werken kan dat doen, mag dat doen, doet dat, maar blijft of kinderloos, of staat er alleen voor, met bijgevolg net zo veel vrijgezelle mannen en dalend geboortecijfer. de mensen die nog traditioneel leven(kijk maar in sgp kringen, of allochtone hoek) die geven hun genen door door kinderen te mogen krijgen, en de feministen die sterven doodongelukkig uit of kiezen toch weer traditioneel want slechte jeugd herinneringen

A. ter Haar

Het toverwoord is keuzes maken. Tegenwoordig willen we vaak EN, EN, En. Maar het is gewoon Of, Of. Een week heeft maar 168 uur en die moet je verdelen. Sinds een aantal maanden trotse vader en zou dat voor geen moment willen missen. Uit opgebouwde vakantie dagen een maand uitgetrokken als " zwangerschapsverlof" om alleen met de kleine jongen te zijn. Sinds 1 Januari werken mijn vrouw en ik werken allebei 4 (lange dagen 9-10 uur) maar zorgen wel dat we de kleine elke dag zien. Gevolg is wel dat buiten het werk en het gezin weinig tijd overblijft voor andere zaken.

Dat is dan maar zo. De kleine staat op 1.

0003 H.P.M. Jansen

grappig die gebruikte voorbeelden, allemaal van die gemiddelde gezinnetjes, vast wonend in keurige rijtjeswoninkjes in een Vinex wijk....dit artikel gaat niet over Nederland maar over een specifiek welgesteld stukje. Sinds mijn proefabonnement kom ik dat steeds tegen, een beschrijving en duiding van werkelijkheden gelardeerd met voorbeelden die vooral gerelateerd zijn aan mensen met een comfortabel inkomen. Jammer.

R. Vermeer

Dacht ik toch in mijn onschuld dat de FD voornamelijk door mannen werd gelezen. Kun je zien, als het juiste onderwerp maar wordt aangesneden. Ik ben het volledig eens met alle vrouwen, die zelfstandigheid en onafhankelijkheid als een groot goed zien. Ik kijk op tegen vrouwen die kunnen multitasken, door kunnen zetten als geen ander en werk en gezin fantastisch combineren. Maar mevrouw Konings: er zijn heel veel gezinnen, die er netto niets op vooruit gaan. Wel grotere risico's lopen als er maar iets fout gaat. U noemt dat een schokkende opmerking. Ik zie jonge vrouwen die voor tien uur uitgeput hun bed induiken om de volgende dag de kinderen op twee verschillende plaatsen af te leveren. Meestal gaat het goed. Ik maak me bezorgd om de keren dat het niet goed gaat en om de verhalen die sommige kinderen over 20 jaar te vertellen hebben. Want zelfs als je denkt het 100% goed te doen. Die kritiek zal er komen op de in mijn ogen soms doorgeslagen en eenzijdige emancipatie en niet onder willen doen voor vrienden en kennissen. m.v.g.

Ing. T. Hamers

Mevrouw ter Haar, gesteld dat feminisme met name een issue is voor hoogopgeleide, intelligente vrouwen ben ik inderdaad ook bang dat deze groep door de extreem lage geboortecijfers onder deze vrouwen op termijn flink zal krimpen.

Elon Musk waarschuwt hier al voor, hij vindt dat intelligente vrouwen juist veel kinderen moeten krijgen om te voorkomen dat de gemiddelde intelligentie afneemt (Elon heeft vijf kinderen).

Aan de andere kant, feministische, intelligente vrouwen zijn in de regel ook aardig links (of vergis ik me nu?) en links heeft inkomensgelijkheid hoog in het vaandel staan. Doordat het aantal intelligente mensen afneemt (omdat intelligente vrouwen zich niet voortplanten) zullen op termijn ook het aantal mensen met een hoog inkomen afnemen. Dit is weer gunstig voor de inkomensgelijkheid.

Dus door zich niet voort te planten dragen intelligente vrouwen bij aan het voorkomen van inkomensongelijkheid.

R. Zwakenberg

Zo opvallend dat die sterke feministische vrouwen afhaken op de zondag. Waarschijnlijk wat herstel aandacht besteden aan echtgenoot en eventueel de kinderen. Dhr.Zwakenberg haalt de beste argumentatie boven bij vrouwen, die hun leven anders inrichten.Zoals vrouw ter Haar, die flarden van feminisme en flarden van partij kiezen voor haar broer, laat afwisselen. Het mooiste feministische voorbeeld in Nederland, is volgens mij, Koningin Maxima. Niet alleen valt ze op door vrouwelijkheid. Ze excelleert in volwassen gedrag en dwingt respect af, waar ze verschijnt. Desalniettemin geeft ze haar echtgenoot het gevoel, dat hij er toe doet. Ze noemt hem, mijn keizer, in besloten kring en kijkt bescheiden naar de grond bij een van zijn talrijke toespraken. Ondertussen heeft ze hem drie nakomelingen gebaard en een onberispelijk figuur behouden. Zo kan het dus ook. Een prettige zondag toegewenst.

Ing. T. Hamers

Ik wil in de discussie een ander element betrekken. In veel landen is er geen keuze: om rond te komen, kinderen naar een goede school te sturen en toegang te hebben tot goede zorg zijn twee inkomens hard nodig. Daarbij komt dat het begrip part-time in de meeste landen niet bestaat. Vaak worden grootouders ingeschakeld als de kinderopvang te duur is. Noodzaak maakt creatief.

In Nederland is dat niet nodig. Met 1,2 tot 1,6 salarissen kunnen veel mensen een lekker leven hebben; de staat verzorgt de rest. Volgens mij kiezen veel Nederlanders dus niet voor een model waarin ambitie en maatschappelijk succes centraal staat.

Nederland heeft gekozen voor een welvaartsstaat voor een ieder, waarbij het niet veel uitmaakt hoe hard je werkt: je hebt recht op dezelfde scholing, dezelfde zorg en dezelfde voorzieningen. De meeste mannen en vrouwen maken binnen dit raamwerk onderling praktische keuzes waarbij ze zich vooral in het hier en nu lekker willen voelen. En gelijk hebben ze. De staat staat immers klaar als het misloopt.

P.J. Reus

Klopt heer Reus, we leven hier echt in een welvaartsstaat. Niet omdat het een keuze is, maar vooral omdat het kan. In andere landen zouden ze het ook wel graag willen, maar kunnen ze niemand vinden die er voor wil betalen :-)

R. Zwakenberg

@dhr.Reus. Er zijn landen waar de vrouwen op het veld werken, terwijl de mannen, bier drinkend en pijp rokend overleggen. Maar dat is weer een andere discussie.

Ing. T. Hamers

Dit lijkt echt zo'n artikel wat geschreven is om stemming te maken. Om propaganda te bedrijven. "Het Buitenland" wordt als eerste aangevoerd als reden dat het helemaal anders moet hier. Een bepaalde minderheid vindt dat moeders hoe dan ook aan het werk moeten..En dat zullen we weten. Gelukkig trekken stellen er zich weinig tot niets van aan, blijkt uit de cijfers. Wel treurig dat bepaalde roeptoeters zich zo blijven opdringen.

Dr. V.R.I. Vro

Mevr. Vro, de eerste vrouw op de zondag, die zich meldt. Wel zonder echt duidelijke stellingname. Enerzijds, anderzijds. Dan Paulien van Stijn een opdringerige roeptoeter noemen. Dat is niet leuk. Maar zo gaat het als vrouwen mee kaatsen, dan kunnen ze de bal verwachten. Paulien bijvoorbeeld lijkt mij een uiterst sympathieke vrouw, maar spreekt zich in al haar reacties tegen. De ene keer moeten alle mannen thuisblijven, dan is haar vader weer, de meest geëmancipeerde mens, die ze kent. Thuis hadden ze met minstens 5 kinderen een baboe. Terwijl mams doorwerkte. Ze geeft voorbeelden, maar maakt het verhaal niet af. Slechts nieuwsgier is mijn deel. Eénvoudige mensen, minstens 5 koters en mams bleef doorwerken. Tja. Het zou moeten kunnen. Ik moet wel schoorvoetend toegeven, dat ik soms terugverlang naar de jaren '70. De katholieke gezinnen en de Indorock van de Thielman brothers.

Ing. T. Hamers

P.s. Tielman.

Ing. T. Hamers

Wat een onzin dat kinderen niet zitten te wachten op een vader of moeder thuis met een kopje thee. Kinderen hebben oprechte aandacht, liefde (en coaching!) nodig. En niet alleen van de crèche of oppas. Wij hebben thuis 2 kids, een hond én zijn beide zelfstandig. Op die manier kunnen we allebei onze ambitie kwijt, krijgen onze kinderen de ondernemersgeest mee (ze zien dat hard werken nodig is om je doelen te bereiken, en vooral ook leuk!) en zijn we ook flexibel om veel tijd en ruimte voor oprechte aandacht te organiseren. Omdat het goed is voor de kinderen, en niet minder omdat wij dat zelf geweldig vinden! Persoonlijk begrijp ik niet dat mensen die het geluk hebben om kinderen te krijgen zoveel missen door hun kinderen de hele week onder te brengen op de crèche, BSO of bij de oppas. Maar goed, helemaal eens dat eenieder het moet organiseren zoals het hem of haar past. Als dat tenminste ook goed is voor de kids....

S.M. du Bois

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.